Patronat Honorowy

Bronisław Komorowski - Prezydent Elekt


Komitet Honorowy

Krzysztof Banaszek
Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

prof. Ryszard Górecki
Senator RP

Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury

Paweł Grobicki
Prezes Zarz±du O¶rodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego S.A.

gen. Mirosław Hermaszewski
pilot, kosmonauta

Błażej Krupa
Prezes Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland

Grzegorz Kruszyński
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Adam Krzy¶ków
Poseł Sejmu RP, Prezes Zarz±du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

nadbryg. Wiesław Le¶niakiewicz
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

gen. broni pil. Lech Majewski
Dowódca Sił Powietrznych RP

Mieczysław Majewski
Prezes Zarz±du PZL-¦widnik S.A., Prezes Krajowej Rady Lotnictwa

Jerzy Makula
wielokrotny Mistrz ¦wiata w akrobacji szybowcowej

Sebastian Mikosz
Prezes Zarz±du Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Janusz Piechociński
Poseł Sejmu RP, Z-ca Przewodnicz±cego Komisji Infrastruktury

Jacek Protas
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Krzysztof Radwan
Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Włodzimierz Skalik
Prezes Aeroklubu Polskiego

Janusz Zakręcki
Prezes Zarz±du - Dyrektor Generalny PZL "Mielec" Sp. z o.o.

strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt