Warunki uczestnictwa w Rajdzie

  1. Zakwalifikowanie do Rajdu nastąpi na podstawie  przesłanego  zgłoszenia samolotu i załogi (e-mail: port@lotniskoketrzyn.pl);
  2. Samolot  i pilot spełniają wszystkie kryteria „Prawa Lotniczego” i  rozporządzeń Prezesa ULC;
  3. Zakwaterowanie i wyżywienie zabezpieczają załogi  własnymi  środkami lub przez zlecenie dla Biura Turystyki FlyTour;
  4. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 100zł od zgłoszonego samolotu na konto  Aeroklubu Krainy Jezior w Banku PKO SA Filia w Kętrzynie                        nr. 44 1060 0076 0000 4017 6000 0598
  5. Uczestnictwo w Rajdzie będzie zaliczone (dla wystawienia certyfikatu Rajdu) dla załogi  która  dokona wpłaty wpisowego i  zrealizuje przynajmniej program wybranych 2 dni;
  6. Gotowość do aktywnego włączenia się w „życie” i atmosferę towarzyską Rajdu.
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt