Warunki uczestnictwa w Rajdzie

1. Zakwalifikowanie do Rajdu nastąpi na podstawie przesłanego zgłoszenia samolotu - załogi wg załączonego wzoru;
 

2. Samolot i pilot spełniają wszystkie kryteria "Prawa Lotniczego" i rozporządzeń Prezesa ULC;
 

3. Zakwaterowanie i wyżywienie zabezpieczają załogi własnymi środkami lub przez zlecenie dla Biura Turystyki FlyTour;
 

4. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 50.00 zł od osoby w załodze zgłoszonego samolotu na konto Aeroklubu Krainy Jezior w Banku;
 

5. Uczestnictwo w Rajdzie będzie zaliczone (dla wystawienia certyfikatu Rajdu) dla załogi która dokona wpłaty wpisowego i zrealizuje przynajmniej program wybranych 2 dni;
 

6. Gotowość do aktywnego włączenia się w "życie" i atmosferę towarzyską Rajdu.
 

 

 


strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt