Warunki uczestnictwa w Rajdzie

1. Zakwalifikowanie do Rajdu nastšpi na podstawie przesłanego zgłoszenia samolotu - załogi wg załšczonego wzoru;
 

2. Samolot i pilot spełniajš wszystkie kryteria "Prawa Lotniczego" i rozporzšdzeń Prezesa ULC;
 

3. Zakwaterowanie i wyżywienie zabezpieczajš załogi własnymi œrodkami lub przez zlecenie dla Biura Turystyki FlyTour;
 

4. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokoœci 50.00 zł od osoby w załodze zgłoszonego samolotu na konto Aeroklubu Krainy Jezior w Banku;
 

5. Uczestnictwo w Rajdzie będzie zaliczone (dla wystawienia certyfikatu Rajdu) dla załogi która dokona wpłaty wpisowego i zrealizuje przynajmniej program wybranych 2 dni;
 

6. Gotowoœć do aktywnego włšczenia się w "życie" i atmosferę towarzyskš Rajdu.
 

 

 


strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt