Komunikat Organizacyjny

W dniu 5 kwietnia 2013 r. o godzinie 17 00 odbędzie się na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, organizowane przez zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Ośrodek Szkolenia Lotniczego "INVEST MAZURY" zebranie informacyjno-organizacyjne dla kandydatów na szkolenie teoretyczne do uprawnień pilota samolotów ULM.
W programie również przewidziana jest prezentacja samolotu 3Xtrim o znakach rejestracyjnych SP-SKTS, na którym najlepsi - renomowani instruktorzy będą prowadzili szkolenie praktyczne kandydatów na pilotów.
Zapraszamy zainteresowanych nabyciem uprawnień pilota samolotów ultralekkich.

Stanisław Tołwiński

 

Szkolenie pilotów ULM, rozpoczęte!


W dniu 27 kwietnia rozpoczęto szkolenie teoretyczne kandydatów na pilotów samolotów ultralekkich. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu Wieży Kontroli Lotów lotniska Kętrzyn Wilamowo, w każdą sobotę i niedzielę od godziny 10-tej. Zainteresowani szkoleniem dla uzyskania kwalifikacji pilota ULM po nawiązaniu kontaktu z lotniskiem na e-mail: wilamowo@lotniskoketrzyn.pl lub telefonicznie na nr +48 503 172 835 lub 89 - 752 45 21 będą mogli być włączeni w szkolenie teoretyczne nawet wg. programu i harmonogramu indywidualnego - dostosowanego do możliwości czasowych kandydata.

Dla osób zamiejscowych - z różnych miejscowości w kraju, oferujemy szkolenie teoretyczne i praktyczne w ramach t.zw. "Wczasów Lotniczych" (pobytu z zakwaterowaniem na lotnisku lub w Majątku Wajsznory albo najbliższych hotelach) ale i możemy uwzględnić szkolenie dla osób mogących dysponować czasem tylko w weekendy.

Zapewniamy taki proces zaplanowania szkolenia, który będzie dogodny dla każdego nowego amatora pilotażu.

Zapraszamy do kontaktu!

Stanisław Tołwiński

 

Szkolenie teoretyczne do UACP


Pierwsza grup kandydatów na pilotów samolotów ultralekkich zakończyła etap szkolenia teoretycznego. Zaświadczenia o odbyciu kursu teoretycznego do świadectwa kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich (UACP) otrzymali: Andrzej Barczak, Dariusz Gajownik i Grzegorz Subocz.


Teraz czas na dalszy etap przybliżania się do uzyskania wymarzonych kwalifikacji pilota. A więc szkolenie praktyczne na samolocie 3Xtrim!


Doceniając powody tremy, początkującym uczniom-pilotom , życzymy wszystkim kandydatom takiej samej ilości lądowań co i startów.

 Info.OSL

Zasady i ceny  szkolenia w OSL „Invest Mazury”

Decyzją Dyrektora OSL „Invest Mazury” zostały uregulowane zasady  eksploatacji  samolotu 3Xtrim 450 ULTRA  o znakach rejestracyjnych SP-SKTS oraz  ceny dla jego użytkowania szkoleniowego, turystycznego i rekreacyjnego – samolotem zaopatrzonym w paliwo PB 95 oraz wymagany instrukcją silnika  olej:


1.W okresie szkolenia pilotów samolotów ultralekkich do świadectwa UACP i przeszkalania pilotów z uprawnieniami na typ - stawka każdej godziny wynosi 400,00 zł + należny podatek VAT ( łącznie 492,00 zł).


2.Dla osób posiadających uprawnienia (świadectwo UACP i licencje) oraz przeszkolenia na typ potwierdzone przez instruktora OSL „Invest Mazury”  - stawka godziny  eksploatacyjnej wynosi 280,00 zł + należny  podatek VAT ( łącznie 344,40 zł) .


3.Dla członków AKJ i AKM mających opłacone składki i posiadających licencje pilotów przeszkolonych na typ w OSL „Invest Mazury” – stawka każdej godziny wynosi 250,00 zł + należny podatek VAT (łącznie 307,50 zł).


4.Dla absolwentów szkolenia OSL „Invest Mazury” na uprawnienia do świadectwa UACP , po zrealizowaniu 10 godzin nalotu samodzielnego w Ośrodku – stawka każdej godziny wynosi 250,00 zł + należny podatek VAT (łącznie 307,50 zł).


Użycie samolotu do celów szkoleniowych będzie następowało na podstawie indywidualnej umowy zawartej przez OSL i kursanta  na szkolenie praktyczne do świadectwa UACP tak jak i  przeszkolenie pilotów na typ.


Wynajem samolotu dla celów turystyczno-rekreacyjnych  będzie możliwy po zawarciu umowy najmu statku powietrznego.

Info.OSL

Pierwsi absolwenci  OSL „Invest Mazury”


Z osób które rozpoczęły szkolenie praktyczne do świadectwa pilota samolotów ultralekkich, pełen program szkolenia do uprawnień UACP zrealizowali: Andrzej Barczak i Maciej Tabuła , w wyniku czego otrzymali  zaświadczenie  wystawione przez Stefana Wekera  (instruktora pilotów ale i kierownika szkolenia) upoważniające do zgłoszenia się na egzamin przed egzaminatorem ULC.
Trzymamy kciuki za jak najlepsze zademonstrowanie umiejętności kandydatów na egzamin państwowy przed egzaminatorem ULC!

Info.OSL

Program szkolenia  OSL „Invest Mazury” zatwierdzony przez ULC


Wobec wejścia w życie nowych regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia MTBiGM z dnia 7 czerwca 2013 a dotyczących szkolenia pilotów samolotów ultralekkich , OSL „Invest Mazury” przedłożył do akceptacji ULC program autorski , dostosowany do nowych wymogów prawnych. Pismem z dnia 29 lipca 2013 roku zostaliśmy7 powiadomieni  o uzgodnieniu i zatwierdzeniu  „Program Szkolenia do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotów Ultralekkich(UACP) opracowany przez Invest Mazury Sp. z o.o. Oryginalny tekst  powiadomienia z Inspektoratu Certyfikacji i Nadzoru ULC w pod zakładce  „ Zaświadczenia ULC…”.

Info.OSL

Przeszkolenie na typ samolotu ultralekkiego


Równolegle ze szkoleniem do świadectwa kwalifikacji, Ośrodek prowadzi przeszkolenie pilotów posiadających licencję PPL (A) lub wyższe ale i posiadających  świadectwo kwalifikacji na samoloty ultralekkie , na samolocie 3Xtrim.  Po przeszkoleniu i wpisaniu do książki pilota uprawnień na samolot 3Xtrim osoba przeszkolona zostaje upoważnia  do wykorzystywania samolotu Ośrodka do lotów rekreacyjnych po bardzo atrakcyjnych cenach. Szkolenie to zaliczyło już 10 osób. W kolejności przeszkolenia, są to :


1) Ucieklak Jarosław –pilot turystyczny, lekarz ortopeda , Warszawa
2) Gondek Paulina – pilot zawodowy, Warszawa
3) Gondek Ryszard – pilot PLL „Lot”, Warszawa
4) Szaliński Henryk – pilot turystyczny, Kętrzyn
5) Sznuk Tadeusz – pilot turystyczny, redaktor TVP, Warszawa
6) Sznuk Łukasz – pilot turystyczny, Warszawa
7) Michalski Wojciech – pilot turystyczny ,operator TVP Olsztyn
8) Fajfer Jakub – pilot turystyczny, Gdańsk
9) Borkowski Robert – pilot turystyczny,  Siedlce
10) Wilczek Bartłomiej – pilot turystyczny , Wrocław

Wczesnym rankiem 4.08.2013 ,3 Xtirm pilotowany przez Łukasza Sznuka po zakończeniu programu przeszkolenia, kołujący wśród samolotów przybyłych na Mazury AirShow 2013.

Zachęcamy dalszych zainteresowanych przeszkoleniem na samolocie 3Xtrim i jego wykorzystaniem nad Krainą Wielkich Jezior Mazurskich. Wszelkie informacje o możliwości przeszkolenia można uzyskać komunikując się na adres: wilamowo@lotniskoketrzyn.pl  lub s.tolwinski@mazuryairshow.pl oraz telefonicznie na nr 89-752 45 21, 752 30 31 lub +48 503 172 835.

Zapraszamy!

Info.OSL

Egzamin państwowy do świadectwa kwalifikacji UACP 

  
Już pierwsi absolwenci OLS „Invest Mazury” po pozytywnym egzaminie do świadectwa kwalifikacji pilota ultralekkiego UACP . Andrzej Barczak i Maciej Tabuła po wymagających –wielogodzinnych procedurach egzaminacyjnych przed egzaminatorem ULC – Panem Bogdanem Kozłowski  , w dniu 19 sierpnia wykazali się wystarczająco wysokimi  kwalifikacjami by uzyskać dobrą ocenę egzaminatora .  Teraz  Andrzejowi i Maciejowi  do pełnego szczęścia pozostało oczekiwanie na formalne otrzymanie z ULC , zapracowanego intensywnym szkoleniem i pożądanego świadectwa kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich. A oto kilka zdjęć z sesji egzaminacyjnej:


Naszym nowym kolegom - życzymy nieustające pokory, rozwagi  i zawsze takiej samej ilości lądowań co i startów.

Info.OSL

 

 


strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt