[ 2010.11.22 ] Problemy i perspektywy turystyki lotniczej!!!
Pod takim tytułem w dniu 16 listopada, w Kownie (w sali konferencyjnej władz miasta) odbyła się konferencja na której wiele środowisk oraz instytucji  lotniczych,turystycznych i przedstawiciele samorządów omawiali różne możliwości oraz perspektywy rozwoju turystyki lotniczej.W konferencji uczestniczyła delegacja Aeroklubu Krainy Jezior oraz Dyrektor Departamrntu Turystyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego – Pan Stanisław Harajda.Po wysłuchaniu kilkunastu wystąpień (referatów) przebieg oraz efekty  zorganizowanej konferencji oceniamy bardzo pozytywnie.
Słowa uznania należą się organizatorom i referentom za wnikliwe przedstawienie problemów mających znaczenie w wypracowaniu,ugruntowaniu i rozwoju oferty  nowego produktu - turystyka lotnicza.W ramach planowych wystąpień ,wygłosiłem referat „Rajdy po lotniskach Litwy oraz Warmii i Mazur – korzyści z rozwoju turystyki lotniczej w obydwu krajach” którego pełną treść zamieszczamy poniżej.Pełna dokumentacja z przebiegu konferencji za kilka dni zostanie opublikowana na stronie:www.ttlot.eu

Stanisław Tołwiński
 

Referat

Fotoreportażstrona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt