[ 2010.05.07 ] Rozpoczynamy przygotowania do realizacji projektu pn. "Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej"!
Już dziś w Aeroklubie Krainy Jezior wiemy (bo dotarły do nas informację o decyzji Komitetu Funduszu Małych Projektów), że mamy istotny powód do satysfakcji! Co jest tego powodem? Oczywiście radość z wysokiej oceny przez ekspertów złożonego w Euroregionie Niemen projektu "Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej" przygotowanego wspólnie z Kaunas Aeroklubas i Marijampole Aeroklubas. Wczoraj KFMP zatwierdził nasz projekt do realizacji. Teraz czekamy na przygotowanie i podpisanie Umowy Grantowej wspieranej środkami UE. Mając świadomość presji czasu bo już w dniach 4-6 czerwca zaplanowane jest pierwsze zadanie - "Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur" -podejmujemy szeroką akcje rozpoznania co do możliwości złożenia - pozyskania możliwie jak najszybciej ofert na wynajem, dostawę-sprzedaż, wykonanie oraz świadczenia usług w zakresie zamierzeń zawartych w przedłożonym do Euroregionu Niemen naszym innowacyjnym projekcie. Wobec tego nie czekając na formalne podpisanie umowy już dziś ogłaszamy rozpoczęcie akcji zbierania ofert wg poniższej specyfikacji. W sprawach wymagających wyjaśnienia - szerszego rozwinięcia zakresu poszczególnych zadań, jesteśmy (AKJ) gotowi udzielić wyczerpujących informacji pod telefonem 89 752 45 21 oraz pod adresem mailowym: s.tolwinski@lotniskoketrzyn.pl lub akj@lotniskoketrzyn.pl. Zapraszamy do współpracy i składania wstępnych ofert!

I. Zaproszenie do składania ofert na wynajem:
1/. Lokalu z pełnym wyposażeniem i urządzeniami (tj. telefon, fax, skaner, Internet, komputer) na biuro w Giżycku zabezpieczające realizacji projektu pn. "Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej" przez okres 8-9 miesięcy;
2/. Sali ze sprzętem multimedialnym  w Kętrzynie w dniu 4 czerwca 2010 roku. Sala musi być przystosowana do przeprowadzenia konferencji przy wsparciu prezentacji multimedialnej oraz posiadać odpowiednie nagłośnienie. Sala powinna mieścić co najmniej 40 uczestników.;
3/. Sali ze sprzętem multimedialnym  w Kętrzynie w grudniu (w dniach 14-19, jeden dzień). Sala musi być przystosowana do przeprowadzenia konferencji przy wsparciu prezentacji multimedialnej oraz posiadać odpowiednie nagłośnienie. Sala powinna mieścić co najmniej 50 uczestników.;
4/. Busa  15-osobowego z Kętrzyna do Mariampola i z powrotem (500 km) - jeden dzień w lipcu
5/. Kamery filmowej  na 3 dni, tj. 04-06 czerwca 2010;
6/. Nagłośnienia na 3 dni, tj. 04.-06 czerwca 2010. Sprzęt będzie wykorzystywany w plenerze.
7/. Statku na jeziorze Niegocin w dniu 5 czerwca 2010, rejs dla co najmniej 40 uczestników Międzynarodowego Rajdu po Lotniskach Warmii i Mazur. Trasa i czas trwania rejsu zostaną sprecyzowane odrębnie.

II. Zaproszenie do składania ofert na dostawę - sprzedaż:
1/. Radiostacji bazowej lotniczej z zasilaczem oraz anteną bazową - do obsługi operacji lotniczych - na lotnisku Kętrzyn Wilamowo. Parametry techniczne zostaną sprecyzowane odrębnie. Sprzęt powinien być dostarczony najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2010;
2/. Radiostacji mobilnej. Specjalistyczny sprzęt służyć ma bezpieczne i bezawaryjnej komunikacji podczas startów i lądowań bezpośrednio na pasie startowym lotniska/lądowiska. Parametry techniczno-eksploatacyjne zostaną sprecyzowane odrębnie. Sprzęt powinien być dostarczony najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2010;
3/. Serwera lotniskowego z zainstalowanym systemem operacyjnym (oprogramowaniem), do obsługi małej sieci komputerowej w zakresie obsługi serwera plików oraz serwera WWW - na lotnisko Kętrzyn Wilamowo. Parametry techniczne zostaną sprecyzowane odrębnie. Sprzęt powinien być dostarczony najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2010;
4/. Laptopa mobilnego - specjalistyczny sprzęt musi być lekki, przenośny, przeznaczony do pracy w terenie, z możliwością obsługi programów do obliczania tras lotniczych. Parametry techniczne zostaną sprecyzowane odrębnie. Sprzęt powinien być dostarczony najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2010;
5/. Stację meteorologiczną bezprzewodową z wyposażeniem - urządzenie do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia oraz kierunku i prędkości wiatru na Lotnisko Kętrzyn Wilamowo. Parametry techniczne zostaną sprecyzowane odrębnie. Sprzęt powinien być dostarczony najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2010;
6/. Paliwo lotnicze Avgas 100 LL  6000 litrów. Paliwo musi być dostarczone na lotnisko Kętrzyn Wilamowo najpóźniej w dniu 04 czerwca 2010 i być w dyspozycji załóg Rajdu do 6 czerwca 2010;
7/. Olej lotniczy Aero Shell W 100 do samolotów (209 l) oraz Aero 100 (beczka) do dnia 31 maja 2010
8/. Smycze z nadrukiem  w ilości 1000 szt. w terminie do dnia 01 czerwca 2010 - tekst nadruku zostanie uzgodniony w trybie roboczym;
9/. Pen drive w ilości 200 szt. - w terminie do dnia 01 czerwca 2010- tekst nadruku zostanie uzgodniony w trybie roboczym;
10/. Koszulki z nadrukiem w ilości 300 szt.  w terminie do 01 czerwca 2010- tekst nadruku zostanie uzgodniony w trybie roboczym;
11/. Teczki biurowe (na materiały informacyjno-promocyjne o formacie A4) z nadrukiem  w ilości 70 szt, - termin dostawy do dnia 01 czerwca 2010- tekst nadruku zostanie uzgodniony w trybie roboczym;
12/. Długopisy z nadrukiem w ilości 70 szt. - termin dostawy do dnia 01 czerwca 2010- tekst nadruku zostanie uzgodniony w trybie roboczym;

III Zaproszenie do składania ofert na wykonanie:
1/. Banerów promujących projekt "Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej", 3 szt. do dnia 03 czerwca 2010 - treść baneru zostanie uzgodniona w trybie roboczym;
2/. Filmu (20-30 min.) z realizacji rajdów -promującego turystykę lotniczą oraz scenariusz filmu. Termin zakończenia zlecenia - przekazania zleceniodawcy ustala się nie później niż do dnia 30 grudnia 2010 roku;
3/. Księgi projektu w ilości 5 egzemplarzy, format A4, full kolor, termin realizacji - przekazania zleceniodawcy do dnia 20 grudnia 2010;
4/. Ulotka informacyjno - promocyjna. Druk full kolor, dwustronny, DL, ilość 1000 sztuk. Termin realizacji do dnia 02 czerwca 2010;
5/. Dyplomów - 15 sztuk w ramach zlecenia: oryginalne (dla sytuacji lotniczej i realizowanego Rajdu) opracowanie graficzne, full kolor oraz wydruk dyplomu z zapewnieniem wypisania osób wyróżnionych nimi. Termin realizacji do dnia 04 czerwca 2010 z zapewnieniem wypisania dyplomów w dniu 6 czerwca 2010;
6/. Certyfikatów - 40 sztuk w ramach zlecenia: oryginalne (dla sytuacji lotniczej i realizowanego Rajdu) opracowanie graficzne , format A4, full kolor oraz wydruk certyfikatów z zapewnieniem wypisania osób wyróżnionych nimi. Termin realizacji do dnia 04 czerwca 2010;
7/. Zaproszenia w ilości 90 sztuk w ramach zlecenia: oryginalne (dla sytuacji lotniczej i realizowanego Rajdu) opracowanie graficzne oraz wydruk zaproszeń z nadrukiem kolorowym zawierającym grafikę i uzgodniony tekst, format A4, w tym:
Zaproszenia na konferencję w Kętrzynie w dniu 04 czerwca 2010 r. (40 sztuk);
Zaproszenia na warsztaty w Mariampolu w lipcu (50 sztuk);
8/. Znaków naziemnych (do celów nawigacyjnych rajdów), składających się z 6 elementów o wymiarach 4 m x 0,5 m i 6 elementów o wymiarach 3 m x 0.5 m, z białego materiału o wyjątkowej odporności na warunki meteorologiczne, z napami metalowymi do mocowania - kotwiczenia na ziemi. Termin realizacji do dnia 03 czerwca 2010;
9/. Map dla załóg rajdu (50). Format A4, druk jednostronny, kolorowy, 1-2 mapy w formacie A3, druk jednostronny, kolorowy, w tym: Mapy wskazanych lotnisk i lądowisk na terenie Warmii i Mazur w celu zabezpieczenia logistycznego Międzynarodowego Rajdu Lotniczego w dniach 04-06 czerwca 2010 r.;
Mapy wskazanych lotnisk i lądowisk na terenie Litwy w celu zabezpieczenia logistycznego Międzynarodowego Rajdu Lotniczego w dniach 11-12 września 2010 r.;
10/. Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język litewski i odwrotnie - 12 stron oraz tłumaczenie ustne z języka polskiego na język litewski i odwrotnie - w dniach 04-06 czerwca oraz jeden dzień w lipcu.
11/. Prezentacji multimedialnych na  warsztaty realizowane pt.: Rozwój Turystyki Lotniczej w Regionie Transgranicznym Polski i Litwy", Temat prezentacji: "Lotniska i lądowiska Warmii i Mazur szansą rozwoju nowej formy turystyki lotniczej". Opracowanie prezentacji multimedialnych oraz referatów, ilość slajdów min. 40, przejście między slajdami - animacja, ręczne sterowanie prezentacją (wstrzymanie, wznowienie), możliwość drukowania slajdów - materiałów informacyjnych.

IV. Zaproszenie do składania ofert na świadczenia usługi:
1/. Specjalisty ds. infrastruktury lotniczej. Specjalista ten odpowiedzialny będzie za lustrację lotnisk - oblot lotnisk, opracowanie materiałów (wybór map) lotnisk rajdu i zapasowych w rejonie planowanej trasy przez okres 4 dni:
2/. Specjalisty ds. operacji lotniczych. Specjalista odpowiedzialny będzie za kierowanie operacjami startu i lądowań samolotów rajdu, zabezpieczenie dokumentacji meteorologicznej dla załóg rajdu, utrzymywanie kontaktów ze służbami kontroli powietrznej, uzgadnianie planów lotu z zarządzającymi na odwiedzanych lotniskach. Specjalista pracował będzie przez okres 4 dni (szczegółowe określenie terminu i zasad zostanie ustalone w kontaktach bezpośrednich);
3/. Mechanika lotniczego - mechanik odpowiedzialny będzie za kontrolę stanu technicznego samolotów i pomoc pilotom w utrzymaniu ich sprawności podczas rajdu. Termin wykonywania pracy:
a. 04-06 czerwca 2010 r.
b. 11-12 września 2010 r.
(szczegółowe określenie zasad zostanie ustalone w kontaktach bezpośrednich);
4/. Informatyka  - opracowanie i utworzenie zakładki do strony internetowej, przeszkolenie pracownika z obsługi administracyjnej z zakresu wprowadzania danych w systemie CMS.
5/. Wyżywienie w dniach 4-6 czerwca 2010 dla 40 osób:
Lunch dla 30 uczestników konferencji w dniu 04 czerwca 2010
Wyżywienie dla 40 uczestników rajdu w dniach 04-06 czerwca 2010
6/. Noclegi: jedna noc ze śniadaniem 15 uczestników warsztatów w Mariampolu w lipcu oraz
2 noclegi dla 40 osób w dniach 04-06 czerwca 2010 w Kętrzynie;
1 nocleg dla 15 uczestników warsztatów w Mariampolu w lipcu;
1 nocleg dla 15 uczestników między 14-19 grudnia w Kętrzynie
7/. Przygotowania 5 szt. samolotów (3xAN-2  i  2xPZL 104 WILGA) do przeglądu - inspekcji ULC dla nadania klasy - termin wykonania nie później niż 2 czerwiec 2010 r.
8/. Przegląd  techniczny inspektora ULC  i nadanie klasy dla samolotów;
9/. Ubezpieczenia AKJ w zakresie realizowanych Rajdów projektu;
10/. Ubezpieczenie 5 samolotów  (3xAN-2  i  2xPZL 104 WILGA) bazujących na lotnisku Kętrzyn Wilamowo  będących w dyspozycji organizatora Rajdów.

Uwaga końcowa
W szczegółowych elementach specyfikacji powyższego zamówienia, po podpisaniu Umowy Grantowej sprecyzujemy aktualnie do potrzeb nasze oczekiwania ,uzupełniając informację o wymaganiach podczas kontaktów telefonicznych bądź korespondencji mailowej.

Zarząd AKJ


strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt