[ 2011.11.10 ] Finał szkolenia spadochronowego Fundacji Military Park! Certyfikaty wręczone!

W wigilię Święta Niepodległości (10 listopada, a więc dzień przed), na okolicznościową akademię Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu zaproszony został Prezes AKJ będący również Prezesem Fundacji Military Park.
Zaproszenie do Orzysza na tak ważną okoliczność kultywowania pamięci licealistów o Święcie Niepodległości, wynikało również z bardzo owocnej współpracy Fundacji Military Park i LO w Orzyszu na rzecz szkolenia spadochronowego młodzieży z klas o profilu wojskowym.
Efektownie przygotowana inscenizacja młodzieży liceum poświęcona historycznej refleksji pierwszych dni odzyskania niepodległości, została bardzo ciepło przyjęta przez zgromadzonych na sali gimnastycznej licealistów, zaproszonych gości i grono pedagogiczne.
Korzystając z faktu uczestniczenia w uroczystościach przed Świętem Niepodległości gratulujemy Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej Szkoły dobrej pracy wychowawczej, opartej o najlepsze tradycje niepodległościowo-patriotyczne. W ostatnim punkcie okolicznościowej akademii udzielono głosu Prezesowi Fundacji Military Park - organizatorowi szkolenia spadochronowego młodzieży - który podsumował przebieg szkolenia. W swojej informacji podkreślił że na szkolenie zgłoszono 22 uczniów z klas o profilu wojskowym a cały proces szkolenia oddaniem 3 skoków ukończyło 16 przedstawicieli Liceum w Orzyszu.Następnie Prezes Stanisław Tołwiński przy wsparciu Dyrektora LO przystąpił do ceremonii wręczenia certyfikatów ukończenia szkolenia spadochronowego przeprowadzonego przy wsparciu środkami Ministerstwa Obrony Narodowej. Każdą z wymienionych osób zaproszonych do odbioru certyfikatu obdarzano brawami uznania zgromadzonej na apelu młodzieży. Kilka obrazów z przebiegu apelu oraz wręczenia certyfikatów przedstawiają poniższe zdjęcia.


Dokonując podsumowania szkolenia spadochronowego realizowanego przez Fundację Military Park ale przy zaangażowaniu Aeroklubu Krainy Jezior oraz w istotnej części Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego warto jednoznacznie podkreślić spore zainteresowanie młodzieży z klas o profilu wojskowym tą inicjatywą Fundacji. To uzasadnia do podejmowania przez Fundację dalszych starań w Ministerstwie Obrony Narodowej o wsparcie kolejnych inicjatyw proponowanych na 2012 rok szkoleń spadochronowych. Mamy nadzieję, że MON podzieli pogląd Zarządu Fundacji i zainteresowanych szkoleniami spadochronowymi szkół.

 
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt