[ 2011.11.30 ] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AKJ!!!

Zarząd Aeroklubu Krainy Jezior postanowił zwołać na dzień 17 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia. Po wielu negatywnych obserwacjach efektów działania AP (szczególnie w sferze wsparcia małych Aeroklubów) zdecydowano się na ostateczne rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie członków AKJ sprawy celowości dalszej przynależności do Aeroklubu Polskiego oraz uchwalenie własnego statutu, dającego szansę na uzyskanie statusu samodzielnej organizacji pożytku publicznego. Pełny tekst zawiadomienia o zwołaniu NWZ AKJ publikujemy poniżej.
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt