[ 2012.04.18 ] Wsparcie MON dla "Mazury AirShow 2012"

Aeroklub Krainy Jezior zabiegając o zbilansowanie środków finansowych dla przygotowania i przeprowadzenia pokazów lotniczych "Mazury AirShow 2012" złożył w MON ofertę na realizacje zadania publicznego.
Oferta Aeroklubu Krainy Jezior została pozytywnie rozpatrzona, przyznaniem kwoty dotacji w wysokości 50 000,00 zł, na realizacje zaplanowanego zadania.
Zarząd AKJ w trosce o zapewnienie finansowania jest wdzięczny za nawet w tej wysokości (koszty realne są wielokrotnie większe) wsparcie finansowe MON - już po raz drugi bo i w 2011 roku również podobną kwotą.
Potwierdzeniem - zapewnieniem realizacji w/w kwoty dotacji stała się umowa nr 93/2012/188 zawarta dnia 6 kwietnia 2012 r. pomiędzy Ministrem Obrony narodowej i Aeroklubem Krainy Jezior.
Dziękujemy kierownictwu MOM a szczególnie Departamentowi Wychowania i Promocji,
za wymierną pomoc finansową dla naszego zadania publicznego, znanego w Polsce i za granicą p.n. "Mazury AirShow 2012" jak również dobrze służącemu promocji obronności.

Zarząd AKJ


P.S. Już powyższą informacja przystępujemy do realizacji zadań AKJ informowania o wsparciu finansowym MON i promowaniu loga resoru oraz Wojska Polskiego, co czynimy również obok!
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt