[ 2012.05.17 ] Komunikat dot. "Mazurskich Manewrów Techniczno-Obronnych" - na lotnisku Kętrzyn Wilamowo

Zarząd Fundacji "Military Park" poszukuje partnerów do zabezpieczenia realizacji zadania publicznego pn."Mazurskie Manewry Techniczno-Obronne" wspieranego środkami finansowymi Ministerstwa Obrony Narodowej, w następującym zakresie:

1/. Wyżywienia uczestników (600 osób);
2/. Zabezpieczenia wiatrówek (broni pneumatycznej);
3/. Wykonania dyplomów;
4/. Wykonania plakatów i zaproszeń;
5/. Ubezpieczenia imprezy i wolontariuszy;
6/. Wykonania map do konkurencji;
7/. Zakładki strony internetowej;

Zadanie realizowane będzie przez Fundację "Military Park" w dniach 9 oraz rezerwowo 10 czerwca 2012 r. na lotnisku Kętrzyn Wilamowo. do dnia 1 czerwca 20 Oferty można składać faxem na nr 22-619 27 76 12 r, do godziny 15 00. Wybór oferty zostanie dokonany w dniu 04.06.2012 r. i zostanie ogłoszony na stronie www.militarypark.pl Szczegółowe informacje dot. niniejszego ogłoszenia można uzyskać zwracając się na mail: wilamowo@ltniskoketrzyn.pl lub pod telefonem 89 752 45 21

Zarząd Fundacji "Military Park"
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt