[ 2012.10.28 ] Lotnisko dla Ełku!

Już w naszej informacji zamieszczonej w dniu 12 kwietnia 2012 r pt. "Ełk zabiega ... o uruchomienie w swoim rejonie lotniska" zapowiadaliśmy działania władz Miasta Ełk a szczególnie Pana Prezydenta Tomasza Andrukiewicza, na rzecz utworzenia lotniska lokalnego.
Potwierdzeniem zamiarów Pana Prezydenta i konkretnych dalszych działań było w dniu 25 października, w Ełku spotkanie inauguracyjne projektu "Odlotowa Polska Wschodnia". Projektu realizowanego wspólnie przez Gminę Krosno oraz miasta Chełm i Ełk. Jak już widać z działań, w założeniach tego projektu jest coraz bardziej realna idea lotniska lokalnego w rejonie Ełku.
Miałem zaszczyt być zaproszony na inauguracje projektu oraz na prośbę Pana Prezydenta przedstawić prezentacje na temat "Rozwój lotniska lokalnego w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego szansa dla rozwoju Regionu".

W piśmie zapraszającym na inauguracje projektu i przedstawienie tematu prezentacji Pan Prezydent Tomasz Andrukiewicz napisał:

" Utworzenie lotniska lokalnego w podregionie ełckim jest kluczową sprawą dla rozwoju całego Regionu. Uruchomienie lotniska zapewni rozwój gospodarczy, w tym turystyki lotniczej, a także aktywizację obszarów wiejskich. Położenie Ełku na trasie transeuropejskiego korytarza transportowego wskazuje potrzebę uzupełnienia transportu drogowego oraz kolejowego o transport lotniczy. W okolicy Ełku znajdują się niezagospodarowane tereny, które stwarzają możliwości inwestowania. Koncepcja powstania lotniska w podregionie ełckim opiera się głównie o klienta biznesowo-turystycznego".

Czy trzeba jeszcze więcej oczekiwać od lokalnych/regionalnych, światłych samorządowych decydentów? Pewnie w środowisku lotniczym byśmy lepiej nie spuentowali tak trafnie uzasadnienie potrzeby lotniska, jak to znakomicie i bardzo racjonalnie uczynił Pan Prezydent Tomasz Andrukiewicz? Jestem pełen uznania dla Pana Prezydenta wizjonerstwa ale i umiejętności konsekwentnego przekuwania planów w czyny! Godnym odnotowania jest wielką otwartość na działania dla utworzenia lotniska we współpracy z Prezydentem Ełku, Wójta Gminy Kalinowo Pana Andrzeja Bezdzieckiego. Z moich obserwacji to może być świetny team! Mam nadzieję , że się przekonamy!

W czwartek 25.10.2012,w Ełku odbyło się wyjątkowe spotkanie inauguracyjne, zrealizowano rzeczowy program roboczej inauguracji również przy moim symboliczny wkładzie tematyczną prezentacją.

Zostało podpisane porozumienie o współpracy Miasta Ełk i Gminy Kalinowo na rzecz utworzenia lotniska lokalnego. Bardzo obiecującym atrybutem wsparcia władz samorządowych jest zaangażowanie doświadczonych firm "Inwesteko" oraz "Polconsult" jako realizatorów zadań w zakresie wyboru miejsca oraz założeń koncepcji lotniska lokalnego dla aglomeracji ełckiej.

Na dziś w rejonie Ełku najważniejsze wstępne lokalizacje rozważanych terenów to grunty ANR koło miejscowości Lega w Gminie Ełk oraz koło Pisanicy w Gminie Kalinowo. Nad wyszacowaniem zalet i wad tych miejsc będą pracowały firmy konsultingowe zaproszone do realizacji zadań projektu. Moim faworytem do wyboru terenu na lotnisko jest grunt położony k/Pisanicy.


A tak wgląda to miejsce widziane z kokpitu samolotu! Tych kilka zdjęć zrobionych z naszego Morane 893E pokazuje rozległość i układ terenu. Ciekaw jestem opinii o tym terenie zaangażowanych firm eksperckich?
Osobiście wierząc w potrzebę utworzenia lotniska w aglomeracji ełckiej, Prezydentowi Ełku i Wójtowi Gminy Kalinowo życzę konsekwencji i rychłego zrealizowania zamierzeń.

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania inaugurującego realizacje projektu ... oraz terenów k/Pisanicy.
Za powodzenie projektu i jak najszybsze utworzenie lotniska w rejonie Ełku, trzymam kciuki!

Stanisław Tołwiński

 
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt