[ 2012.11.06 ] Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej, przeprowadzonej przez Aeroklub Krainy Jezior na Lotnisku Wilamowo w 2012 roku

Aeroklub Krainy Jezior zgodnie z zezwoleniem z dnia 23.04.2012r. wydanym przez Wójta Gminy Kętrzyn na podstawie decyzji 2/2012 RGG.4031.2.2012 w okresie od 01.05.2012r. do 31.10.2012r. przeprowadził na terenie Lotniska Wilamowo, położonego w gminie Kętrzyn, zbiórkę publiczną w formie cegiełek wartościowych.
W wyniku zbiórki nasze Stowarzyszenie uzyskało kwotę: 21 902,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwa 00/100).
Pozyskane i ujęte w księgach rachunkowych środki zostały w pełni wydatkowane na realizację celów statutowych Aeroklubu. Środki stanowiły wsparcie finansowe przy organizacji imprez i uroczystości lotniczych, które miały na celu propagowanie i rozwijanie lotnictwa polskiego, szkoleń i sportów lotniczych oraz pielęgnowanie tradycji lotniczych w naszym mazurskim regionie. Uzyskane podczas zbiórki publicznej w 2012 roku wpływy w istotnej mierze wsparły potrzeby naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy Wszystkim Ofiarodawcom za wspieranie działalności naszego Stowarzyszenia i za wszelką hojność. Cieszymy się, że nasze starania przy realizowanych zadaniach, spotykają się z ogromnym zainteresowaniem, z dowodami sympatii, uznania oraz wsparcia finansowego.

W imieniu Zarządu AKJ

Stanisław Tołwiński
Prezes AKJ

Lotnisko Wilamowo, dnia 05 listopada 2012 r.
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt