[ 2013.10.01 ] Samolot ... wystawiony na sprzedaż w drodze przetargu!

Consor & Brokers Sp. z o.o. informuje o planowanej sprzedaży samolotu Morane 893 E w drodze ofertowego przetargu pisemnego pod warunkiem dopełnienia wszystkich formalności rozliczeń zakupu w 2013 roku:
Samolot MORANE 893 E, znaki rej. SP-FRZ, bazuje (jest/był hangarowany) na lotnisku Kętrzyn Wilamowo
Nr fabryczny : 12535; Nr rejestru : 3413; ważność dotychczasowego poświadczenia sprawności technicznej skończyło się 14.09.2013 r. Obecnie samolot jest na Babicach w hangarze nr 4 gdzie przez firmę Stanisława Nowakowskiego został poddany  przygotowaniu do nadania rocznej klasy.
Po dokładnej weryfikacji silnika, zauważono ślady opiłków w filtrze oleju a  w dalszych oględzinach stwierdzono zużycie krzywki zaworu ssącego oraz korozję grzybków kasowników luzów zaworowych. W tej sytuacji nie ma sensu doraźnych prac remontowych, wobec tego silnik jest do remontu dla uzyskania pełnego resursu.

Wg posiadanych danych:
Płatowiec – rok budowy : 1974 r.; - nalot od początku eksploatacji : 2.769 h 16’
Silnik - typ: LYCOMING 0-360-A3A (180 kM); nr fabryczny: L-19011 – 36 A; - nalot od początku eksploatacji : 2.781 h 16’; - nalot po naprawie głównej : 1.811 h 35’;
Śmigło – data budowy : 14.11.1990 r.; - typ : SENSENICH 76 EM 8-0-56; - nalot – od początku eksploatacji : 1413 h 32’
Samolot ma zamontowany hak holowniczy umożliwiającym holowanie szybowców oraz banerów i nie był eksploatowany w działalności szkoleniowej. Głównie służył do przelotów na trasie Warszawa – Kętrzyn i w rajdach. Praktycznie eksploatowany-pilotowany przez jedną osobę.

Firma (z pewnym wewnętrznych powodów sprzedając okazyjnie) oferuje atrakcyjną cenę samolotu bo tylko 40.000,00 zł + VAT, za obecny stan techniczny.

Poniżej kilka zdjęć oraz samolot może być oglądany w hangarze Aviation Service, na lotnisku Babice, w Warszawie po uprzednim uzgodnieniu terminu i procedury wejścia na lotnisko za pośrednictwem adresu mailowego: wajsznory@lotniskoketrzyn.pl

Oferty zaadresowane: Przetarg na Samolot, Lotnisko Wilamowo, 11-400 Kętrzyn, w zaklejonych kopertach z podaniem oferowanej ceny będą przyjmowane do godziny 15 00 w dniu 20 pażdziernika 2013 roku. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 20 pażdziernika o godzinie 15 30 w Tawernie Awiatorów na Lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Ogłaszający przetarg ofertowy na samolot Morane 893 E zastrzega sobie prawo odstąpienia od finalizowania przetargu na każdym etapie, łącznie z chwilą otwarcia przesłanych – złożonych ofert.

Zarząd Consor & Brokers Sp. z o.o.

 
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt