[ 2012.02.22 ] "Nowe Skrzydła" ... na lotnisku Wilamowo!!!

Wprawdzie nadal mamy kalendarzową zimę (trochę w wiosennej aurze) a na lotnisku już szkoleniowe przygotowanie do sezonu lotniczej eksploatacji. Szkolenie zaplanowane i konsekwentnie realizowane w ramach nowatorskiego w lotnictwie projektu pn. "Nowe Skrzydła".

Projekt "Nowe Skrzydła" jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POKL.08.01.01-203/13 zawartą między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie a Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki , Działanie 8.1, Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a instytucją inicjującą i realizującą jest ... Regionalne Centrum Integracji Europejskiej z Włocławka. W ramach tego projektu zostało zaplanowane i jest prowadzone szkolenie dla 3 aeroklubów (Aeroklubu Elbląskiego, Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego i Aeroklubu Krainy Jezior – łącznie dla 17 osób) obejmuje system zarządzania bezpieczeństwa w lotnictwie – SMS, system licencjonowania pilotów – PART FCL oraz z zakresu – AOC u przewoźnika turystycznego.

W dniu 11 lutego br. na lotnisku Wilamowo zakończył się pierwszy cykl (etap) szkolenia dla 3 adeptów skierowanych z AKJ . Na początek było to w zakresie wiedzy i umiejętności przewoźnika turystycznego , czyli AOC. Teraz (od 19.02.14 r.) realizowany jest już drugi etap programu "Nowe Skrzydła" w tym razem zakresie PART FCL a więc systemu licencjonowania pilotów. Natomiast trzeci – ostatni etap (w zakresie SMS) na lotnisku Wilamowo został zaplanowany na marzec br.

Dziękujemy inicjatorom tego pożytecznego projektu a UE wsparcie finansowe szkolenie w naszych aeroklubach.

Zarząd AKJ

Poniżej prezentujemy kilka foto kursantów z zajęć pierwszego etapu szkolenia

A tak wyglądaj certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu AOC
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt