[ 2015.10.12 ] Dzień Pamięci ... po raz 15-sty!

Jak już wcześniej zapowiadaliśmy, w ramach obchodów "Dnia Pamięci ..."  w godzinach popołudniowych dnia 9 pażdziernika  odbyła się pierwsza część zaplanowanych uroczystości w Stoczku Klasztornym . Stanowiło to przemyślane organizacyjnie nawiązanie do ostatniego dnia przymusowego pobytu Prymasa Tysiąclecia, w asyście Służby Bezpieczeństwa, podczas internowania  Stefana Kardynała Wyszyńskiego - osadzonego w Stoczku Klasztornym. Imponującą sprawą tych uroczystości w Sanktuarium Matki Pokoju (w Stoczku Klasztornym) była niezwykła ilość uczestniczącej młodzieży. To przecież głównie do nich powinna trafić wiedza o Wybitnych Polakach i ich przesłaniu dla Polski. To ich wzorce osobowe i intelektualne powinny znajdować zrozumienie, fascynację oraz naśladownictwo na całe życie.

Drugi dzień obchodów "Dni Pamięci..." nawiązujący do wydarzeń z dnia 6 pażdzienika 1954 roku , przebiegł zgodnie z zaplanowanym programem na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, przy obeliskach poświęconych Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu oraz Ojcu Św. Janowi Pawłowi II - jako największemu lotniczemu pielgrzymowi świata. Punktuanie o godzinie 11-stej Prezes AKJ - Stanisław Tołwiński rozpoczął uroczystość następującymi słowami:

"Prymasie Tysiąclecia - Stefanie Kardynale Wyszyński!

Stajemy tu na lotnisku Kętrzyn Wilamowo już po raz 15-sty przed obeliskiem Ekscelencji by kultywować pamięć o Tobie i Twoim dorobku dla Polski i Polaków - czasami zagubionych w mrocznej rzeczywistości minionych czasów .

Ojcze Święty - Janie Pawle II!

Najznakomitszy  lotniczy pielgrzymie  Świata,  rodem z Polski! Już po raz 11-sty jesteśmy zgromadzeni przed obeliskiem upamiętniającym Waszą Świętobliwość  by współczesnym i następnym pokoleniom utrwalać Twój niezwykły dorobek intelektualny  i moralny dla ludzkości.

Stoimy tu zgromadzeni z okazji Dni Pamięci ... Wielkich Polaków, godnych zachowania w naszych sercach i umysłach,  z których Polska i każdy Polak, może być dumny.

Miedzy innymi z tego powodu nadajemy  zawsze uroczystości wyjątkowy charakter, z należnymi wyjątkowym osobom akcentami symboli narodowych!

Proszę więc dowódcę kompanii honorowej z 15 GBZ o przeprowadzenie ceremonii podniesienia Flagi Państwowej".

Przeprowadzenie podniesienia  Flagi Państwowej przy akompaniamencie Hymnu Państwowego w wykonaniu Orkiestry Wojsk Lądowych nadało uroczystości wyjątkowy charakter.

W dalszej części uroczystego apelu, w imieniu Komitetu Organizacyjnego zabrał głos Ksiądz Kanonik dr Kazimierz Żuchowski - Proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Karolewie  i V-ce Dziekan Dekanatu w Kętrzynie, wprowadzając zgromadzonych w istotę obchodów "Dni Pamięci...". Na zakończenie powitał wielu znakomitych gości uroczystości, w tym szczególnie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza, Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego - Koadiutora Metropolity Warmińskiego, delegacje samorządów, duchowieństwo, poczty sztandarowe, wszystkich uczestników uroczystości.

W imieniu władz samorządowych bardzo wzruszająco głos zabrał Marszałek Gustaw Marek Brzezin poświęcając całą wypowiedż  imiennikom uroczystości, podnosząc istotę sensu kultywowania pamięci o Stefanie Kardynale Wyszyńskim i Ojcu Św. Janie Pawle II.

Zamykając etap wystąpień inaugurujących Apel Pamięci przy obeliskach, Stanisław Tołwiński - Prezes AKJ odczytał listy skierowane do uczestników uroczystości:

Stanisława Kardynała Dziwisza - Metropolity Krakowskiego,
Arcybiskupa Wojciecha Ziemby - Metropolity Warmińskiego i
Biskupa Romualda Kamińskiego - Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej.

Po tych wystąpieniach i odczytaniu okolicznościowych listów nastąpiło składanie wieńców pod obeliskami Prymasa Tysiąclecia i Ojca Świętego Jana Pawła II. Po ostatniej delegacji  (z AKJ) składającej kwiaty  stawiającej przy obeliskach znicze został odczytany przez Panią Porucznik z 15 GBZ Apel Pamięci ... . Finalnym akcentem tego hołdu pamięci była salwa honorowa w wykonaniu Kompanii Honorowej z 15 GBZ.

Na dalszą część uroczystości zgromadzonych przy obeliskach  zaproszono do hangaru lotniczego gdzie odbyła się Polowa Msza Święta celebrowana przez wielu duchownych pod przewodnictwem Arcybiskupa  Edmunda Piszcza i Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Specjalna dekoracja, poczty sztandarowe  i atmosfera uroczystej Mszy Świętej w muzycznej oprawie chóru z Kościoła Św. Katarzyny oraz orkiestry wojskowej z Giżycka , powoduje szczególne - niezapomniane  przeżycia dla jej uczestników.

A po zakończeniu Mszy Św. Arcybiskup Edmund Piszcz pobłogosławił jadło (czyli specjalny chleb i bigos) przygotowane na wspólny poczęstunek  z wojskowej kuchni, umilany akcentami muzycznymi Orkiestry Wojskowej z Giżycka.

Jako organizatorzy jubileuszowych uroczystości, jeszcze raz dziękujemy wszystkim przybyłym na obchody Dnia Pamięci ... ale również i tym dzięki których wsparciu mogliśmy jak  najlepiej wywiązać się z obowiązków organizatora. Lista należnych podziękowań jest pokażna i była prezentowana podczas uroczystości.

A więc do zobaczenie na kolejnych już Dniach Pamięci ... , w 2016 roku!

Zarząd AKJ
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt