[ 2018.05.09 ] X Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur, 31.05 - 3.06.2018 r.

Na przełomie maja i czerwca odbędzie się kolejna edycja (już dziesiąta) imprezy lotniczej pn. Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur, na którą już są pierwsze zgłoszenia.

Jak co roku, w długi weekend rozpoczynający się Świętem Bożego Ciała, Mazury stają się miejscem najczęściej odwiedzanym przez turystów. W tym czasie Aeroklub Krainy Jezior tradycyjnie już zaprasza na lotniczą przygodę i atrakcyjnie spędzony weekend podczas spotkań świetnych pilotów w pięknej Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na wielu lotniskach regionu i w czasie licznych wieczornych akcentów towarzyskich.

Celem imprezy, organizowanej przez Aeroklub Krainy Jezior, jest pokazanie wielu wspaniałych miejsc poprzez turystykę lotniczą z wykorzystaniem lotnisk i lądowisk istniejących i znakomicie funkcjonujących na Warmii i Mazurach oraz nadać pewien wymiar promocyjny istniejącej w regionie infrastruktury lotniczej, na okoliczność obchodów 100 LAT LOTNICTWA POLSKIEGO.

Chodzi również o uwiarygodnienie potrzeby tworzenia nowych lądowisk i nieustannej promocji obecnych w trakcie zorganizowanego atrakcyjnego weekendu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich dla turystów – lotników z Polski i zagranicy, a także stworzenie formy sympatycznej rywalizacji w konkurencji na celność lądowania na planowanych lotniskach – lądowiskach oraz pisaniu reportaży z dni rajdowych a wszystko w atmosferze klimatu przyjacielskiej integracji międzynarodowych załóg samolotów.

Główną bazą Rajdu będzie Lotnisko Kętrzyn Wilamowo. Organizatorzy planują odwiedzić takie lotniska i lądowiska jak:, Elbląg, Babięta. Gryźliny, Giże , Kikity i Zawiszyn k/Gołdapi oraz pokazać z lotu (niskim przejściem) lądowiska: Mrągowo, Rostki i Giżycko oraz Port Lotniczy Olsztyn – Mazury.

Zapraszamy na Mazury już nawet od popołudnia w środę 30 maja. Wtedy dla tych załóg, pierwsze dwa dni (środa i czwartek) są nieoficjalne i wiążą się z przylotem ekip i ich zakwaterowaniem (dla tych załóg gwarantowane miejsca w Majątku Wajsznory) oraz realizacją indywidualnego programu.

Natomiast od piątku rozpoczyna się oficjalny program Rajdu, który potrwa aż do niedzieli. Szczegóły tego programu będą przekazywane zgłoszonym załogom na adresy mailowe oraz obszernie omówione na briefingu inaugurującym Rajd.

Chętni spędzenia kilku lotniczych dni na Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, jeszcze mogą dokonać zgłoszenia na Rajd pisząc do Anna Piórkowska biuro@lotniskoketrzyn.pl oraz DW wajsznory@lotniskoketrzyn.pl

Do zobaczenia na lotnisku Kętrzyn Wilamowo!!!

Stanisław Tołwiński
Prezes AKJ
+48 501 258 134

************************************************

Cel Jubileuszowego Rajdu

1. Promocyjne nawiązanie do 100-lecia LOTNICTWA POLSKIEGO i NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI, szczególnie przez udział załóg składających się z pilota i dziennikarza

2. Pokazanie wielu atrakcyjnych miejsc w turystyce lotniczej z wykorzystaniem lotnisk i lądowisk istniejących na Warmii i Mazurach.

3. Uwiarygodnienie potrzeby i możliwości tworzących się nowych lądowisk dla samorządów lokalnych i ośrodków turystyki - gestorów lokalnej bazy turystycznej.

4. Zorganizowanie atrakcyjnego poznawczo i turystycznie weekendu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich turystom – lotnikom.

5. Stworzenie formy sympatycznej rywalizacji w konkurencji:
a/. na celność lądowania na planowanych lotniskach – lądowiskach;
b/. reportaż z każdego dnia rajdowego;

6. Integracja załóg samolotów uczestniczących w Rajdzie, w ramach odrębnego programu propozycji towarzyszących.

7. Szersza promocja turystyki lotniczej oraz interesujących możliwości poznania atrakcji turystycznych Warmii i Mazur.

8. Promocja wieloletniej akcji pn. "Lotnicze Mazury" ale w szczególności sprawienia radości z lotniczo – turystycznego pobytu na Warmii i Mazurach uczestniczącym załogom

Miejsce – przewidywana trasa Rajdu

1. Główną bazę Rajdu będzie lotnisko Kętrzyn Wilamowo

2. Planowane odwiedzenie lotnisk (lądowisk): Elbląg, Gryżliny, Kikity, Babięta, Giże i Zawiszyn k/Gołdapi

Warunki uczestnictwa w Rajdzie

1. Zakwalifikowanie do Rajdu nastąpi na podstawie przesłanego zgłoszenia samolotu - załogi;

2. Samolot i pilot spełniają wszystkie kryteria "Prawa Lotniczego" i rozporządzeń Prezesa ULC ;

3. Zakwaterowanie i wyżywienie zabezpieczają załogi własnymi środkami lub przez zlecenie dla Biura Organizacyjnego Rajdu;

4. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 50.00 zł od osoby w załodze zgłoszonego samolotu na konto Aeroklubu Krainy Jezior w Banku;

5. Uczestnictwo w Rajdzie będzie zaliczone (dla wystawienia certyfikatu Rajdu) dla załogi która dokona wpłaty wpisowego i zrealizuje przynajmniej program wybranych 2 dni;

6. Gotowość do aktywnego włączenia się w "życie" i atmosferę towarzyską Rajdu a instrumenty muzyczne i umiejętność grania zostaną docenione.

Kierownictwo Rajdu

Komandor - Prezes AKJ - pilot Stanisław Tołwiński; Zabezpieczenie organizacyjne - Anna Piórkowska; (biuro@lotniskoketrzyn.pl,89 752-45-21 lub 503 172 835)

Możliwości zakwaterowania

1.Zakwaterowanie może być zarezerwowane przez sekretariat rajdu, jeżeli będzie takie życzenie zgłaszanych załóg lub indywidualnie przez załogi.

2. Do wyboru załóg istnieją następujące możliwości zakwaterowania:

a/. pole namiotowe na lotnisku - bez opłat;
b/. w pawilonie (internacie) na lotnisku z własnym śpiworem - 25,- zł/nocleg;
c/. w "Majątku Wajsznory" – przy lotnisku (w pokojach 2-osobowych ze śniadaniem) – 70 zł/osoba – ilość miejsc niestety ograniczona;
d/. Hotel w Św. Lipce (dowieziemy) – pokój dwuosobowy 170 zł.
e/. na partnerskim lądowisku w Kikitach - 100 zł/osoba , ze śniadaniem

Uwagi końcowe organizatorów Rajdu

Mamy przekonanie, na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń , że ...Rajd po lotniskach Warmii i Mazur dzięki wspaniałym załogom uczestniczącym we wspólnym – lotniczym poznawaniu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest istotnym wydarzeniem w środowisku pilotów odwiedzających Kętrzyn Wilamowo. Dla nas w Aeroklubie Krainy Jezior to wielka frajda obcować przez kilka dni z wspaniałymi pilotami w atmosferze koleżeńskiej i nie pozbawionej humoru. Tegoroczna , dziesiąta edycja Międzynarodowego Rajdu po Lotniskach Warmii i Mazur, jest pierwszym zasłużonym dla organizatorów jubileuszem, realizowanym w roku obchodów 100 LAT LOTNICTWA POLSKIEGO oraz 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. Nowym elementem rajdowej rywalizacji będzie możliwość wparcia wysiłków pilotów w lądowaniach na celność uzyskaniem dobrych ocen dla pisanych przez załoganta reportaży z Rajdu.

Mając wysoką ocenę dotychczasowych załóg - uczestników Rajdów , z niecierpliwością oczekujemy zgłoszeń a następnie przybycia załóg na już jubileuszową edycję rajdowego poznawania lotnisk oraz oferty turystycznej Warmii i Mazur.

Do zobaczenia na Mazurach! Do zobaczenia na lotnisku Kętrzyn Wilamowo!

Stanisław Tołwiński
Prezes AKJ
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt