[ 2009.02.23 ] Po Walnym Zgromadzeniu AKJ

     W scenerii prawdziwej zimy, pięknie ośnieżonego lotniska, dnia 21.02.2009 r. – zgodnie z wcześniejszym zawiadomieniem – odbyło się Walnego Zgromadzenie Aeroklubu Krainy Jezior. Wysłuchano Sprawozdania Zarządu i dokonano oceny funkcjonowania AKJ w 2008 roku oraz proponowanych zadań – kalendarza imprez w 2009 roku. Podjęto również dyskusję odnoszącą się do obecnego funkcjonowania Aeroklubu Polskiego i perspektyw, które mogą być przewidywane w związku z planowanym na 14 i 15 marca Zjazdem Krajowym AP. Trudno było ukryć zaniepokojenie dyskutantów losami i rangą Aeroklubu Polskiego. Wybrano 2 delegatów AKJ na Zjazd Krajowy AP z jednoczesnym zasugerowaniem takich działań na Zjeździe by wspierali inicjatywy służące potrzymaniu autorytetu organizacji mającej już 90 lat doświadczenia.
     Wśród ważnych ustaleń Walnego Zgromadzenia AKJ były:
     - Uchwała Nr 1/2009 – w sprawie ustanowienia odznaki AKJ. Tą uchwałą ustanowiono odznaką zwykłą oraz honorową w stopniu srebrnym i złotym, przyznaną za zasługi dla Aeroklubu Krainy Jezior.
     - Uchwała Nr 2/2009 – w sprawie określenia dalszej siedziby Aeroklubu Krainy Jezior – jako wynik negatywnego stosunku władz Gminy Kętrzyn do wniosku AKJ w sprawie ulgi podatkowej od terenów zajętych na lotnisko i od 10 lat użyczonych dotychczas bezpłatnie Aeroklubowi Krainy Jezior.
     Zapowiedź rozwiązania umowy użyczenia lotniska dla AKJ z końcem października 2009 r. może być powodem zmiany miejsca siedziby, np. do Giżycka.
     - Zobowiązanie Zarządu AKJ do tworzenia kroniki (w różnej formie edytorsko-graficznej) osób związanych z działalnością AKJ i organizowanych imprez.
     - Akceptacja zaproponowanego sposobu realizacji specjalistycznych szkoleń lotniczych przez zawarcie porozumień z certyfikowanymi FTO, tj. np. Grondy, Flyer Aviation – Jacka Janigi czy Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego.
     Teraz z nadzieją oczekujemy efektów ustaleń XXV Zjazdu Krajowego Aeroklubu Polskiego. Ta zasłużona organizacja godna jest co najmniej wspaniałego 100-lecia!!! Czego członkowie Aeroklubu Krainy Jezior – z całego serca życzą!!!
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt