[ 2012.04.12 ] Ełk zabiega ... o uruchomienie w swoim rejonie lotniska!!!

Takim znaczącym symptomem zamiarów bardzo dynamicznie funkcjonującego i otwartego na wyzwania XXI wieku Prezydenta Miasta Ełk jest przystąpienie miasta do nowatorskiego programu "Odlotowej Polski Wschodniej". Program "Odlotowa Polska Wschodnia", którego partnerami są Ełk, Krosno i Chełm zakłada budowę i modernizację lotnisk oraz ew. utworzenie oferty dla przemysłu lotniczego. Więcej informacji o programie, zainteresowanym rekomendujemy tekst na portalu dlapilota.pl

Z tak wyrazistego zaangażowania się władz Miasta Ełk niezwykle się ucieszyłem. Od lat czynie wiele zabiegów dla systematycznego rozwoju infrastruktury lotniczej Warmii i Mazur. Popularyzuje istniejące lotniska i lądowiska m.in. organizując "Międzynarodowe Rajdy po Lotniskach Warmii i Mazur. W tym roku będzie to już piąta edycja rajdów, zaplanowana w dniach 8-10.06.2012. Wiadomość o konkretnych planach Prezydenta Ełku jest w pewnym sensie urzeczywistnieniem założeń naszej (Aeroklubu Krainy Jezior) akcji "Lotnicze Mazury". Pan Prezydent pamiętając o naszym/moim zaangażowaniu w tworzenie infrastruktury lotniczej regionu, zaprosił mnie do współdziałania na rzecz lotniczej wizji Ełku i regionu ełckiego. Jak na początek dokonaliśmy w dniu 11 kwietnia br. wizję lokalną terenów w okolicach Pisanicy k/Ełku, możliwych do zagospodarowania na przyszłe lotnisko.

Na zdjęciu powyżej zrobionym, na terenie przyszłego lotniska, od lewej Prezydent Tomasz Andrukiewicz (z segregatorem w ręku), Andrzej Bezdziecki – Wójt Gminy Kalinowo (samorządowy gospodarz terenów), Stanisław Tołwiński – Prezes AKJ oraz Stefan Węgłowski – Przewodniczący Rady Miasta EŁK.

Okazany teren jest byłym lądowiskiem wykorzystywanym przez Niemców oraz w czasach powojennych służył przez wiele lat potrzebom AGROLOTNICZYM. Duży i płaski teren dający przestrzeń w linii prostej dla pasa startowego nawet 1900 m, jest w zupełności satysfakcjonujący. Mnie się podobał i biorąc pod uwagę w pobliżu trasę nazywaną VIABALTICA jest terenem niezwykle perspektywicznym dla powiązań infrastruktury komunikacyjnej. Na terenie jest również obiekt który przy niewielkich kosmetycznych pracach (głównie bram i elewacyjnych) mógłby prawie od zaraz służyć za hangar dla samolotów. To bardzo duży plus na początek! Natomiast przygotowanie terenu dla lądowiska nie powinno sprawić wielu problemów i jeżeli zapał władz Miasta Ełk oraz Gminy Kalinowo zostanie utrzymany to pierwsze samoloty mogłyby już lądować w przyszłym roku.

Wizja, wizją ale z wielką satysfakcją patrzyłem na autentyczne zaangażowanie Pana Prezydenta Miasta Ełk - Tomasza Andrukiewicza i gotowość do bardzo konkretnego współdziałania Wójta Gminy Kalinowo Pana Andrzeja Bezdzieckiego. Oczywiście współdziałania na rzecz wykorzystania możliwości programu "Odlotowa Polska Wschodnia" dla zrealizowania nadarzającej się możliwości przygotowania, rozwojowej infrastruktury lotniczej. Jestem gotów całym sercem i swoim doświadczenie wesprzeć inicjatorów lotniska k/Ełku, jeżeli tylko będzie taka potrzeba a Pan Prezydent mnie zaprosi do dalszej współpracy.

Warto również podkreślić, że Miasto Ełk tak jak Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Miasto Giżycko od tego roku jest zainteresowane wspieraniem lotniczych inicjatyw Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Pan Prezydent Tomasz Andrukiewicz jeszcze nieoficjalnie zapewnił, Miasto Ełk będzie partnerem Mazury AirShow 2012 a w wyniku naszego porozumienia, dnia 3 sierpnia na jeziorze (wodnosamoloty) i nad jeziorem Ełckim planujemy pewien prolog inicjacji pokazów lotniczych przed mieszkańcami Ełku. Będzie to również okazja do zaproszenia mieszkańców - entuzjastów lotnictwa z Ełku na pełen program pokazów lotniczych Mazury AirShow 2012 w dniach 4 i 5 sierpnia nad jeziorem Niegocin.

Panie Prezydencie! Tak trzymać !!!

Stanisław Tołwiński

 
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt