Formularz zgłoszeniowy

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko
Wilamowo 11-400 Kętrzyn
tel./fax +48/89 752-45-21,752-30-31
e-mail: akj@lotniskoketrzyn.pl
wilamowo@lotniskoketrzyn.pl

Karta zgłoszenia na
XV Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa
i Mazur & Mazury AirShow 2013

IMIĘ, NAZWISKO PILOTA (SKOCZKA)
TELEFONY KONTAKTOWE, MAIL - ADRES DO KORESPONDENCJI
TYP SAMOLOTU, NR REJ.
Zgłaszający (aeroklub, firma, prywatne)

Data

i godzina

planowanego

przylotu/przybycia

Zamawiam paliwo
AVGAS 100 LL w ilości
JET A1 w ilości

odlotu/wyjazdu

Proszę zarezerwować nocleg dla  osób w:

hotel  boarding house  pole namiotowe

camping  nocleg zorganizuję we własnym zakresie

Ilość osób załogi (pasażerów)

Deklaruję udział w locie pokazowym (5 min.)

tak  nie

Proszę zarezerwować udział w wycieczkach:

Gierłoż (Wilczy Szaniec)  Święta Lipka 

Rejs statkiem po jeziorach mazurskich

Uwagi, sugestie, specjalne życzenia:


strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt