Materiały prasowe
Logotypy
Zdjęcia
Dźwięki

UWAGA: informacje bieżące z przebiegu Mazury AirShow 2013 znajdują się na Facebook Mazury AirShow

2010-05-09
Odsłonieto obelisk upamiętniający ofiary lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem
W dniu 7 maja br. o godzinie 14:00 na lotnisku Kętrzyn Wilamowo odbyły się uroczystości, podczas których odsłonięto Obelisk poświęcony upamiętnieniu ofiar tragicznej katastrofy lotniczej prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.Uroczystości odsłonięcia Obelisku i nabożeństwo ekumeniczne odbyły się z udziałem młodzieży szkolnej, delegacji władz samorządowych w regionie, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Biura Ochrony Rządu, duchowieństwa oraz wielu dostojnych gości. Wszyscy zgromadzeni na lotnisku Wilamow w asyście wojskowej kompanii honorowej i licznych pocztów sztandarowych, w sposób szczególny oddali hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.Podczas uroczystości, Stanisław Tołwiński, Prezes Aeroklubu Krainy Jezior oraz Prezes Zarządu i Fundator Fundacji "Military Park" – inicjator postawienia obelisku - podkreślił w swym wystąpieniu , iż "… tragiczna wiadomość 10 kwietnia b.r. sparaliżowała serca i umysły nie tylko osób bliskich ofiarom lotniczej katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem, ale również wszystkich Polaków….". W obecności wszystkich zgromadzonych został odczytany specjalny list Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego, Klubu Parlamentarnego "Lewica" podpisanego przez Tadeusza Iwińskiego (posła Warmii i Mazur) i Przewodniczącego Klubu Grzegorza Napieralskiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego. W imieniu zgromadzonych wystąpił i głos okolicznościowy zabrał Starosta Kętrzyński Tadeusz Mordasiewicz. Przez odczytanie listy ofiar katastrofy poprzedzono odsłonięcie Obelisku którego dokonali gospodarze powiatu kętrzyńskiego (Starosta Tadeusz Mordasiewicz, Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hecman i Wójt Gminy Kętrzyn Sławomir Jarosik) a Jego poświęcenie nastąpiło z udziałem licznych duchownych wyznania rzymsko-katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Po poświęceniu obelisku, złożeniu kwiatów przez liczne delegacje, istotnym i długo jeszcze brzmiącym w uszach akcentem była salwa honorowa wykonana przez kompanię z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej symbolicznie uczczono ofiary katastrofy. Finałem tych obywatelskich i patriotycznych uroczystości było nabożeństwo ekumeniczne z udziałem duchownych 3 kościołów, pod przewodnictwem Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza. W czasie tego religijnego akcentu uroczystości otuchy zebranym dodawał Arcybiskup Senior Edmund Piszcz odnosząc się w pięknych i niezwykle przekonywujących słowach do niedawnych zdarzeń ale również istoty widzenia najważniejszych spraw. W pewnym sensie umacniał w uczestnikach uroczystości przekonanie, że śmierć nie jest końcem życia, lecz dopiero jego początkiem. To były pocieszające słowa w chwili rozważania końca doczesności. Na zakończenie uroczystości, krótki koncert utworów wojskowo - patriotycznych wykonała Orkiestra Wojskowa z Giżycka.Odsłonięty obelisk wzbogacił nowym akcentem "Plenerową Galerię Pamięci" na lotnisku Wilamowo Kętrzyn, w której głównymi elementami są obeliska m.in. ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego ale również ofiar katastrofy pod Mirosławcem. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy Marszałkowi Bronisławowi Komorowskiemu za ciepłe wsparcie naszej inicjatywy i Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Marianowi Podziewskiemu za Honorowy Patronat oraz wszystkim obecnym na uroczystości w tym duchownym i wojskowej asyście (kompanii honorowej, orkiestrze, posterunkom przy obelisku) za stworzenie niezwykle podniosłej atmosfery.