Materiały prasowe
Logotypy
Zdjęcia
Dźwięki

UWAGA: informacje bieżące z przebiegu Mazury AirShow 2013 znajdują się na Facebook Mazury AirShow

2010-05-14
Aeroklub Krainy Jezior inauguruje transgraniczną turystykę lotniczą
Aeroklub Krainy Jezior wraz z dwoma litewskimi partnerami z Litwy (Kauno Aeroklubas i Mariampolės Areoklubas) rozpoczynają realizację wspólnego unijnego projektu pn.: „Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej”.     

Północno-wschodnia Polska i południowa Litwa to regiony niezwykle atrakcyjne turystycznie, sprzyjające różnorakim formom wypoczynku. Niestety między innymi z powodu braku odpowiednio rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej, ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Nie wszyscy jednak wiedzą, że tereny te dysponują siecią małych lotnisk i lądowisk, dzięki którym wszystko to, co oba regiony mają do zaoferowania, może być łatwiej dostępne.

Potrzeba skrócenia czasu docierania do różnych miejsc prowadzi do szerszego wykorzystania lotnictwa jako środka komunikacji. Stąd też koniecznym jest upowszechnienie tzw. „małego lotnictwa” w turystyce, jako ogromnej szansy na wzmocnienie atrakcyjności turystycznej regionów oraz ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

     Zapoczątkowanie transgranicznej turystyki z wykorzystaniem samolotów jako środka transportu to główny cel projektu realizowanego w bieżącym roku przez aerokluby, którego głównymi elementami są dwa międzynarodowe polsko-litewskie rajdy lotnicze - jeden po stronie polskiej pod nazwą „Po lotniskach Warmii i Mazur”, drugi po stronie litewskiej pod nazwą „Po lotniskach Litwy”. Przedsięwzięcie to pozwala również nawiązać ściślejszą współpracę między lotniczo-turystycznymi środowiskami Polski i Litwy, zaprezentować potencjał małych lotnisk i lądowisk oraz przelotów międzyregionalnych jako ciekawej formy turystyki, a także promować regiony w obrębie których realizowany jest projekt. Zrealizowany w czerwcu br. pierwszy z ww. rajdów spotkał się z ogromnym zainteresowaniem osób dysponujących możliwością korzystania z małych samolotów, zarówno z Polski jak i z Litwy, co wskazuje na istnienie zapotrzebowania na ofertę kierowaną do tej grupy turystów.

Wspólne polsko-litewskie warsztaty, konferencje oraz spotkania z udziałem przedstawicieli środowiska lotniczego, zarządów lotnisk i lądowisk, organizatorów turystyki, władz samorządowych oraz mediów ukierunkowane są na uświadomienie potrzeby powstania oferty skierowanej do turystów-lotników, a tym samym tworzenia nowego produktu turystycznego.