Materiały prasowe
Logotypy
Zdjęcia
Dźwięki

UWAGA: informacje bieżące z przebiegu Mazury AirShow 2013 znajdują się na Facebook Mazury AirShow

03-10-2007
Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II

W najbliższą sobotę, 6 października, na lotnisku Kętrzyn Wilamowo odbędzie się uroczystość poświęcona pamięci Wielkich Polaków – Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Uroczystość odbędzie się pod honorowym patronatem oraz przy obecności Prymasa Polski – Józefa Kardynała Glempa.


Uroczystość rozpocznie się na lotnisku Kętrzyn Wilamowo o godzinie 12.00 uroczystym apelem przy obeliskach, w obecności pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, sybiraków, szkół, harcerzy, kompanii honorowych jednostek wojskowych z Giżycka, Węgorzewa i Straży Granicznej, reprezentantów władz państwowych i samorządowych oraz dostojników kościelnych różnych wyznań. Po apelu odbędzie się msza polowa w hangarze lotniczym, celebrowana przez Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa. Msza, w otoczeniu samolotów, z udziałem Chóru Kościoła Św. Katarzyny i orkiestry wojskowej ma podniosły i wzruszający charakter. Tradycyjnie uroczystości na lotnisku Wilamowo kończy koncert orkiestry wojskowej z pokazem musztry paradnej oraz wspólny posiłek – bigos z kuchni polowej i spotkanie z harcerzami przy ognisku.


W tym roku Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II będzie poprzedzony uroczystościami w Stoczku Warmińskim (Klasztornym) w ramach idei zapoczątkowanej w roku ubiegłym, nazwanej przez organizatorów „Szlak do wolności Prymasa Tysiąclecia”. W piątek w Stoczku Klasztornym odbędzie się zjazd młodzieży ze szkół im. Kardynała Wyszyńskiego, koncert chóru Poznańskie Słowiki pod dyrekcją Stefana Stuligrosza oraz msza. Uroczystości w Stoczku Klasztornym rozpoczną się o godz. 17.00.


Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II jest poświęcony utrwalaniu pamięci Wielkich Polaków oraz promocji patriotycznych i obywatelskich postaw. Uroczystość była inspirowana wydarzeniami z 6 października 1954 roku, kiedy to Kardynał Wyszyński, z Lotniska Kętrzyn Wilamowo był przewożony z miejsca internowania w Stoczku Warmińskim do innego miejsca – Prudnika Śląskiego. Wydarzenie to opisuje sam Kardynał Wyszyński w „Zapiskach Więziennych”. Pamięci Kardynała Wyszyńskiego poświęcono tablicę odsłoniętą na lotnisku Wilamowo w 2000 roku. W 2004 roku, w 85 rocznicę utworzenia Aeroklubu Polskiego, Prymas Józef Kardynał Glemp – członek Aeroklubu, odsłonił drugi obelisk z tablicą poświęconą „lotnikom, którzy zginęli śmiercią lotniczą”. W 2005 roku stanął trzeci obelisk poświęcony pamięci „Jana Pawła II – największego pielgrzyma lotniczego świata”, inspirowany bliskimi związkami Jana Pawła II z Kardynałem Wyszyńskim, a także nawiązujący do roli lotnictwa w pełnieniu jego misji. 


Niezależnie od programu uroczystości będzie okazja obejrzenia na lotnisku Kętrzyn Wilamowo dwusilnikowego samolotu Skytruck jako propozycji „samolotu dla Warmii i Mazur” w komunikacji międzyregionalnej i międzynarodowej.


 


--------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM Dnia Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 6 października 2007, lotnisko Kętrzyn Wilamowo 

 


11.50-12.00 -   zbiórka przed obeliskami – kompani honorowych, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości i mieszkańców regionu

12.00-12.30 -   Uroczysty Apel

-   okolicznościowe wystąpienia

-   złożenie kwiatów pod obeliskiem poświęconym Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, i obeliskiem ku czci Jana Pawła II  największego lotniczego pielgrzyma świata

12.30-12.40 -   przegrupowanie kompani honorowych, pocztów sztandarowych i publiczności do hangaru lotniczego

12.40-13.45 -   Uroczysta Msza Św. (w scenerii hangaru lotniczego) – celebrowana przez Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa

14.00-14.30 -   koncert orkiestry wojskowej z pokazem musztry paradnej

14.30-15.00 -   „oferta kulinarna” z wojskowej kuchni

15.00-17.00 -   spotkanie harcerzy przy ognisku