Materiały prasowe
Logotypy
Zdjęcia
Dźwięki
2007-05-18
ZAŁOŻENIA VI EUROPEJSKIEGO JARMARKU LOTNICZEGO

ZAŁOŻENIA VI EUROPEJSKIEGO JARMARKU LOTNICZEGO.


I.  Cel imprezy


1) Popularyzacja sportu i rekreacji lotniczej.

2) Promocja idei integracji z Unią Europejską.

3) Tworzenie warunków dla integracji i wymiany doświadczeń, a także prezentacji osiągnięć producentów, konstruktorów, właścicieli statków powietrznych i miłośników awiacji oraz twórców o tematyce lotniczej.

4) Rosnące zainteresowanie rozwojem małego lotnictwa, motolotniarstwa oraz przedsiębiorczości w zakresie usług i produkcji na potrzeby lotnictwa stało się inspiracją do zorganizowania Europejskiego Jarmarku Lotniczego.

5) Aktywizacja wszystkich środowisk lotniczych oraz możliwości oferty turystycznej  Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.


II. Termin

 VI Europejski Jarmark Lotniczy (EJL) odbędzie  się  w dniach 25-27.05.2007r.


III. Miejsce „Jarmarku”

 Lotnisko Kętrzyn Wilamowo stanowiące w czasie II wojny światowej integralną część „Wilczego Szańca” – wojennej kwatery Hitlera.

 Lotnisko Kętrzyn (EPKE) oddalone jest o 4 km od miasta Kętrzyn na pięknie położonym płaskowyżu (139 m n.p.m.) – współrzędne geograficzne 54002’42’’N; 21025’46’’E.

 Otaczający lotnisko region zwany Krainą 1000 Jezior jest niezwykle atrakcyjny turystycznie i widokowo.

 Mapa dojazdu i koordynaty lotniska: www.lotniskoketrzyn.pl


IV. Patronat Honorowy


      Honorowy Patronat – Bronisław KOMOROWSKI – Wicemarszałek Sejmu RP


Komitet Honorowy w składzie: Eugeniusz WRÓBEL – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu oraz gen. Gromosław CZEMPIŃSKI – Prezes AP, prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI – Senator RP, gen. Mirosław HERMASZEWSKI, Błażej KRUPA – Prezes KTL AOPA Poland,  Grzegorz KRUSZYŃSKI – Prezes ULC, Jan KUJAWA - Prezes Zarządu PETROLOT Sp. z o.o., gen. bryg. Mirosław KUŚMIERCZAK – Komendant Główny SG, Paweł ŁATACZ – Dyrektor Naczelny PPL, Mieczysław MAJEWSKI – Prezes Zarządu PZL-Świdnik S.A., Piotr NUROWSKI – Prezes PKOl, Jacek PROTAS – Marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Maciej RODAK – Prezes PAŻP, Wacław SZARLIŃSKI – Prezes ANR, , Janusz ZAKRĘCKI – Prezes Zarządu PZL-Mielec Sp. z o.o.
V.  Patronat medialny

 Patronat medialny nad VI Europejskim Jarmarkiem Lotniczym  objęły media ogólnopolskie i regionalne: TVP3, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Pr1, ONET.pl, Radio WAMA.


 

VI.  Organizatorzy

Aeroklub Polski (AP), Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Przegląd Lotniczy „Aviation Revue” (PLAR), Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland oraz Aeroklub Krainy Jezior (AKJ).

BIURO ORGANIZACYJNE:


Aeroklub Krainy Jezior

Lotnisko Kętrzyn Wilamowo

e-mail: jarmark@ejlot.pl

 port@lotniskoketrzyn.pl

tel.: +48 89 752 45 21

fax: +48 89 752 30 31

        www:   www.ejlot.pl  

www.lotniskoketrzyn.pl


BIURO PRASOWE:


Katarzyna Tołwińska

Szefowa Biura Prasowego i PR  


e-mail: k.tolwinska@lotniskoketrzyn.pl

tel.: +48 22 670 11 32

mobile: +48 504 275 226

fax: +48 22 619 27 76

        www:  www.ejlot.pl/pressroom.php   

www.lotniskoketrzyn.pl/pressroom.php


VII. Program VI Europejskiego Jarmarku Lotniczego


25 maja (piątek) – dzień organizacyjny – bez publiczności

15.00-18.00  –  przybycie i zainstalowanie się wystawców

    –  przylot samolotów – zaproszonych gości

    – Zlot samolotów KTL AOPA Poland

19.00-22.00 –  wieczór inauguracyjny braci lotniczej i zaproszonych gości w Tawernie

            Awiatorów


26 maja (sobota) – I Dzień Otwarty dla Publiczności

09.00-10.00 –  odprawa pilotów (załóg) biorących udział w konkurencji nawigacyjnej

            Zlotu KTL AOPA Poland

10.00-11.45 –  sejmik lotniczy – otwarta dyskusja w hangarze

11.00-19.00 –  prezentacja oferty przez wystawców oraz organizatorów turystyki w

            regionie Mazur, kiermasz lotniczy

    –  demonstracje sprzętu latającego w lotach nad lotniskiem

        –  loty na samolotach AN-2 i Wilga

    –  badania lotniczo-lekarskie prowadzone przez GOBLL

od 11.00  –  start samolotów do konkurencji nawigacyjnej KTL AOPA Poland

12.00-12.30 –  uroczyste otwarcie „Jarmarku”

         13.30 –  wylot samolotami gości na otwarcie lądowiska w Giżycku

14.30-15.30 –  otwarcie lądowiska w Giżycku i okolicznościowe spotkanie

15.00-17.00 –  przylot samolotów biorących udział w konkurencji nawigacyjnej Zlotu

    KTL AOPA Poland

16.00-16.30 –  powrót samolotów z otwarcia lądowiska w Giżycku

18.00-23.00 –  wieczór integracyjny w Tawernie Awiatorów

19.00-19.30 –  ogłoszenie wyników konkurencji nawigacyjnej KTL AOPA Poland

            i wręczenie dyplomów


27 maja (niedziela) – II Dzień Otwarty dla Publiczności

10.00-16.00 –  ekspozycja sprzętu oraz oferty handlowej i turystycznej

–  warsztaty modelarskie i prezentacja modeli w locie

–  szkolenie integracyjne młodzieży w zakresie lotnictwa

–  loty na samolotach AN-2 i Wilga

–  badania lotniczo-lekarskie prowadzone przez GOBLL

11.00-12.00 –  otwarte spotkanie informacyjno-promocyjne KTL AOPA Poland

13.00-15.00 –  odlot załóg uczestniczących w imprezie

    –  parada samolotów nad Krainą Wielkich Jezior Mazurskich

19.00-22.00 –  wieczór w Tawernie Awiatorów


VIII. Uczestnicy

  Uczestnikami „VI Europejskiego Jarmarku Lotniczego” mogą i powinni być:

1. zagraniczne aerokluby i stowarzyszenia lotnicze;

2. aerokluby regionalne i stowarzyszenia lotnicze;

3. ośrodki szkolenia lotniczego;

4. właściciele „latających maszyn” zainteresowani publicznym wyeksponowaniem, zamianą lub sprzedażą;

5. wydawcy lotniczej literatury technicznej i popularnej;

6. piloci samolotowi, motolotniarze, spadochroniarze, załogi balonów, szybownicy i modelarze;

7. producenci sprzętu, osprzętu i wyposażenia lotniczego;

8. handlowcy i przedstawiciele firm producenckich;

9. przedstawiciele firm producenckich;

10. konstruktorzy sprzętu lotniczego i inicjatorzy nowych ofert lotniczych;

11. oferenci różnych usług lotniczych;

12. twórcy zainteresowani problematyką lotniczą (malarze, graficy itp.);

13. przedstawiciele hoteli, biur turystyki, firm czarterowych i innych form rekreacji chcących zainteresować ofertą „Mazury – 2007”;

14. wszyscy inni zainteresowani lotnictwem i regionem Mazur;

15. liczni obserwatorzy – mieszkańcy Mazur i turyści.


IX. Warunki uczestnictwa

1. Zdecydowana chęć przybycia ze swoją ofertą do Kętrzyna.

2. Zgłoszenie w terminie do 21 maja 2007r. udziału w Europejskim Jarmarku Lotniczym wg załączonego wzoru lub w dniu rozpoczęcia w przypadku nie korzystania z oferowanych świadczeń.

3. Dostosowanie się do ustaleń ekspozycyjnych i organizacyjno-porządkowych zarządzającego lotniskiem Kętrzyn Wilamowo.

4. Ubezpieczenie zgłaszanej ekipy i prezentowanej oferty.

Uczestnikom zapewniamy bezpłatne lądowanie i parkowanie samolotów oraz samochodów.


X. Imprezy towarzyszące

 Organizatorzy na życzenie uczestników „Europejskiego Jarmarku Lotniczego” (wystawców) mogą zorganizować:

- wycieczki do Świętej Lipki, zwiedzanie Wilczego Szańca lub rejs statkiem po jeziorach;

- okolicznościowe spotkania recepcyjno-promocyjne ;

- inne spotkania i panele dyskusyjne w przypadku ich zasugerowania do 17.05.2007r.;

- loty widokowe nad Krainą Wielkich Jezior Mazurskich;

- zabezpieczenie transportu w przejazdach z lotniska.


Aeroklub Krainy Jezior

Kętrzyn Wilamowo


 


OPRACOWANIE

BIURO PRASOWE VI EJL

Katarzyna Tołwińska