Materiały prasowe
Logotypy
Zdjęcia
Dźwięki
2006-08-22
ZANIM SKOCZYSZ DO SZKOŁY WYSKOCZ Z SAMOLOTU!
Szkolenie spadochronowe na Warmii i Mazurach! Przełamać barierę strachu, lecieć w dół kilka tysięcy metrów, zobaczyć nad sobą kolorową czaszę spadochronu – to nie jest sport tylko dla wybranych. Wszyscy, dla których skoki spadochronowe były odległym marzeniem, mają niepowtarzalną okazję do spędzenia tygodnia pełnego adrenaliny na mazurskim lotnisku Kętrzyn Wilamowo. Aeroklub Krainy Jezior, Fundacja MILITARY PARK i Spadochronowy Klub PERFEKT zapraszają na otwarty kurs spadochronowy. Skoki spadochronowe to fascynujący sport i oryginalny sposób na wakacyjną przygodę. Emocje towarzyszące szkoleniu i oddawaniu pierwszych skoków są niezapomniane i warto przeżywać je w tak pięknym miejscu jak Mazury - na lotnisko Kętrzyn Wilamowo rocznie przylatuje około 80 skoczków z całej Polski i niezmiennie twierdzą oni, że to jedno z najpiękniejszych miejsc do skakania. Adepci wakacyjnego szkolenia też będą mogli do nich dołączyć, już jako samodzielni skoczkowie. Organizatorzy szkolenia, mając na celu popularyzację sportów lotniczych i aktywowanie młodzieży do ciekawego i twórczego spędzania czasu, postarali się o obniżenie kosztów kursu. Dla uczącej się młodzieży, kurs jest dofinansowywany przez Ministerstwo Obrony Narodowej – tygodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne, wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem to tylko 500zł. Organizatorzy liczą przede wszystkim na odważnych mieszkańców Warmii i Mazur, którzy nie mają tak wielu okazji do złapania lotniczego bakcyla i realizacji swoich marzeń, co mieszkańcy dużych aglomeracji. Z drugiej strony tygodniowy skok adrenaliny to także oryginalna propozycja dla turystów odwiedzających Mazury. Najbliższy kurs rozpoczyna się już 28 sierpnia 2006. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Kandydat do szkolenia spadochronowego musi spełniać następujące wymagania: * mieć ukończone 16 lat; * posiadać aktualne orzeczenie lotniczo-lekarskie o zdolności psychofizycznej do szkolenia w wykonywaniu skoków spadochronowych; * nieletni – uwierzytelnione (notarialnie) zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na odbycie szkolenia praktycznego w wykonywaniu skoków spadochronowych; * wykształcenie – minimum ukończone gimnazjum (ksero poświadczenia wykształcenia); * ważne ubezpieczenie OC zgodnie z Dz. U. Nr 107 załącznik 6 tabela Nr 1 z dnia 04.03.2005r. na kwotę nie mniejszą niż 20.000 SDR (z zaznaczeniem skoki spadochronowe); * ważne ubezpieczenie NW (z zaznaczeniem skoki spadochronowe). Planowany termin szkoleń: 1) 28.08. – 03.09.2006r. 2) 25.09. – 01.10.2006r. Ostateczny wybór terminu będzie uzależniony od ilości zgłoszeń na szkolenie i przewidywanych warunków meteorologicznych. Badania lekarskie Istnieje możliwość zorganizowania badań lotniczo-lekarskich przez Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich (GOBLL) w Kętrzynie lub w miejscowości, w której będzie największa ilość kandydatów. Koszty szkolenia 1) Szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne (w tym 3 skoki) oraz zakwaterowanie i wyżywienie wyniesie 900,00 zł. 2) Młodzież ucząca się będzie dofinansowana prze MON – oplata wynosi 500,00 zł. Zgłoszenia – z podaniem: imienia i nazwiska, adresu kontaktowego, daty urodzenia, numeru telefonu należy przesłać fax-em na numer 089 752-45-21 lub 089 \752-30-31 lub mailem na adres: port@lotniskoketrzyn.pl. Zgłoszenia zespołu (uczniów szkoły) mogą być sporządzone i przesłane zbiorczo. Dodatkowe informacje w sekretariacie lotniska pod telefonem 089 752-45-21 / 752-30-31. Katarzyna Tołwińska Rzecznik Prasowy Lotniska Kętrzyn Wilamowo tel. kom. 0 504 275 226 k.tolwinska@lotniskoketrzyn.pl