Materiały prasowe
Logotypy
Zdjęcia
DĽwięki


Data: 2003-05-29 skan Ľródło: Gazeta Wyborcza

II Europejski Jarmark Lotniczy

II Europejski Jarmark Lotniczy

Ekspozycje samolotów, pokazy lotnicze, loty wodokowe, targi oraz lotniczy "pchli targ" dla kolekcjonerów gadżetów i pami±tek zwi±zanych z lotnictwem. Inf.: Aeroklub Krainy Jezior, Lotnisko Wilamowo, te. (0-89) 752 45 21 lub 752 30 31