Materiały prasowe
Logotypy
Zdjęcia
Dźwięki


Data: 2004-10-02 skan

DZIEŃ PAMIĘCI STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

6.X.1954, środa, godz. 13.00, z Lotniska Kętrzyn Wilamowo startuje samolot. Na pokładzie znajduje się Stefan Kardynał Wyszyński. Samolot, oddalając się od 45 minut wcześniej opuszczonego więzienia w Stoczku Warmińskim, obiera kurs na nowe miejsce internowania – Prudnik Śląski.
W pięćdziesiątą rocznicę tego wydarzenia, 9.X.2004r., po raz czwarty, obchodzony będzie na Lotnisku Kętrzyn Wilamowo Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pod honorowym patronatem Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski.
Cztery lata temu, w niezwykle uroczystej scenerii, odsłonięto pamiątkową tablicę poświeconą Prymasowi Tysiąclecia - nawiązując do 6 października 1954 roku, kiedy to Kardynał Wyszyński, z Lotniska Kętrzyn Wilamowo był przewożony z miejsca więzienia w Stoczku Warmińskim do innego miejsca – Prudnika Śląskiego. Wydarzenie to opisuje sam Stefan Kardynał Wyszyński w „Zapiskach Więziennych”.
Tradycyjnie, przy obelisku noszącym tablicę, zbierają się co roku poczty sztandarowe Akowców, Sybiraków, Harcerzy, kompanie honorowe jednostek wojskowych z Giżycka, Węgorzewa i Straży Granicznej, władze państwowe i samorządowe oraz licznie zebrana ludność z regionu, aby oddać hołd pamięci Wielkiego Polaka. Uroczystości zakończone celebrowaną przez Arcybiskupa Edmunda Piszcza mszą polową w hangarze lotniczym, w otoczeniu samolotów, z udziałem chóru z kościoła Św. Katarzyny i orkiestry wojskowej, mają podniosły i wzruszający charakter.
Jednym z celów imprezy jest rozpropagowanie i ugruntowanie trwałego związku myśli oraz postawy Prymasa ze społeczeństwem. Ranga postaci uczestniczących w organizacji i obchodach Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego stanowi o wadze tej inicjatywy nie tylko dla lokalnej społeczności.

Podczas tegorocznych uroczystości, w związku ze zbliżającą się w październiku 85 rocznicą utworzenia Aeroklubu Polskiego, zostanie odsłonięty obelisk i tablica poświęcona lotnikom, którzy zginęli śmiercią lotniczą. Odsłonięcia i poświęcenia dokona Prymas Józef Kardynał Glemp – członek Aeroklubu Polskiego. Będzie to zbiorowy gest żyjących wobec tych, którzy zginęli w bitwach powietrznych, wykonując zadania szkoleniowe i sportowe lub przeloty nawigacyjne w okresie 85 lat lotnictwa polskiego.