Press resources
Logotypes
Photos
Sounds
2006-05-02
SEZON LOTNICZY OTWARTY
Wojskowa Majówka rozpoczęła sezon imprez lotniczych na lotnisku Kętrzyn Wilamowo – miejscu, gdzie odbywa się najwięcej imprez lotniczych w Polsce i najbardziej aktywnym ośrodku promocji lotnictwa. Za zasługi na tym polu, Aeroklub Krainy Jezior został w zeszłym roku odznaczony przez Krajową Radę Lotnictwa honorową nagrodą Błękitnych Skrzydeł – najwyższego wyróżnienia w środowisku lotniczym. Aeroklub Krainy Jezior organizuje kilkanaście imprez lotniczych w roku. Największe z nich to EUROPEJSKI JARMARK LOTNICZY i FESTYN LOTNICZY MAZURY. Tradycją już stało się otwieranie i zamykanie sezonu dwiema bardzo różnymi od siebie, ale równie popularnymi imprezami – WOJSKOWĄ MAJÓWKĄ i DNIEM PAMIĘCI KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO. Każda z kilkunastu imprez ma inny charakter i jest robiona z myślą o różnorodnej publiczności, ma też realizować inne cele. Najważniejsze imprezy w kalendarzu sezonu 2006 to: WOJSKOWA MAJÓWKA, 1.05.2006, będąca jednocześnie otwarciem sezonu imprez na lotnisku. Zainicjowanie przez Fundację "Military Park" organizacji WOJSKOWEJ MAJÓWKI ma na celu integrację środowiska żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych, a także propagowanie wiedzy wojskowej i patriotycznych postaw, szczególnie wśród młodzieży. Ogromnym atutem tej imprezy jest jej zupełnie odmienny charakter, a jednocześnie unikatowa możliwość zapoznania się ze sprzętem wojskowym i życiem żołnierskim. V EUROPEJSKI JARMARK LOTNICZY, 2-4.06.2006, jest po raz piąty organizowaną tego rodzaju imprezą w Polsce. Inspiracją do jej zorganizowania było narastające zainteresowanie małym lotnictwem, motolotniarstwem, sportami i rekreacją lotniczą, a także potrzeba szerszej prezentacji oferty Mazur. W czasie imprezy o charakterze giełdy-wystawy-kiermaszu przewidujemy ekspozycję sprzętu i osprzętu lotniczego, kiermasz producentów i handlowców, giełdę używanych samolotów, warsztaty informacyjno-dyskusyjne oraz miłe akcenty lotnicze i towarzyskie. Lotniczy „pchli targ” umożliwi hobbystom wymianę swoich zbiorów, sprzedaż lub zakup poszukiwanych staroci i cennych pamiątek. W zeszłym roku na Jarmak przyleciało 111 statków powietrznych z całej Europy! Oryginalną atrakcją, zarówno dla zawodników jak i obserwatorów, będzie rajd kilkudziesięciu samolotów organizowany w ramach Zlotu Krajowego Towarzystwa Lotniczego - AOPA Poland (3-4.06.2006), który tradycyjnie odbywa się podczas Europejskiego Jarmarku Lotniczego. V Europejski Jarmark Lotniczy to impreza organizowana dla braci lotniczej i entuzjastów lotnictwa, ale także dla turystów oraz społeczeństwa Mazur. (www.ejlot.pl) Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa FESTYN LOTNICZY MAZURY 2006, 4-6.08.2006 to jedna z trzech największych imprez lotniczych w Polsce, znana też w środowisku lotniczym Europy.Bardzo szeroki program tej rekreacyjno-sportowo-widowiskowej imprezy obejmuje nie tylko pokazy lotnicze (w programie pokazów słynne Iskry!), skoki spadochronowe, konkurencje nawigacyjne czy loty widokowe nad Mazurami, ale również szeroki program artystyczny, wielki bal w Hangarze i fascynujący spektakl pirotechniczny. Oczekujemy przybycia około 100 statków powietrznych, 200 skoczków spadochronowych oraz około 30 tysięcy obserwatorów - miłośników awiacji. Festyn Lotniczy MAZURY jest jedyną w swoim rodzaju imprezą lotniczą w Polsce, ideą organizatorów jest umożliwienie uczestnikom bezpośredniego kontaktu z lotnictwem – zarówno ze sprzętem, jak i z samymi lotnikami. Podczas Festynu uczestnicy mają unikatową możliwość rozmowy lub spędzenia czasu z pilotami, którzy chwilę wcześniej wykonywali akrobacje. Jednocześnie wsparcie informacyjne mediów pozwala promować zarówno lotnictwo, jak i Mazury u szerokiej, ogólnopolskiej publiczności. (www.festynlotniczy.pl) DZIEŃ PAMIĘCI STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO I JANA PAWŁA II, 7.10.2006, to impreza o charakterze patriotyczno-obywatelskim i religijnym, poświęcona utrwalaniu pamięci wielkiego Polaka - Prymasa 1000-lecia. Stefan Kardynał Wyszyński w okresie swego internowania w dniu 6 października 1954 r. był w asyście strażników „przymusowym” gościem lotniska Wilamowo skąd odlatywał do innego miejsca odosobnienia. Nawiązując do tego wydarzenia, dla oddania hołdu pamięci Prymasa Tysiąclecia postawiony został na lotnisku obelisk z wmurowaną okolicznościową tablicą. Podczas Dnia Pamięci, w tym miejscu odbywa się uroczysty apel i złożenie kwiatów. W 2005 roku postawiony został także obelisk poświecony pamięci Jana Pawła II – największego lotniczego pielgrzyma świata. Od 2006 roku uroczystość będzie nosiłą imiona obydwu Wielkich Polaków. W programie obchodów odbywa się niezwykle wzruszająca msza w hangarze samolotów, celebrowana przez Arcybiskupa Edmunda Piszcza, z udziałem kompanii honorowych, orkiestry wojskowej i chóru. W programie znajdują się także różne przedsięwzięcia artystyczne. Patronat Honorowy nad obchodami Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego objął Prymas Polski Józef Kardynał Glemp.(www.lotniskoketrzyn.pl/kardynal.php) Wszystkie imprezy są organizowane non profit. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny. Pełen kalendarz imprez w załączniku. Katarzyna Tołwińska Rzecznik Prasowy Lotniska Kętrzyn Wilamowo tel. kom. 0 504 275 226 k.tolwinska@lotniskoketrzyn.pl W celu otrzymania dodatkowych informacji, zdjęć lub innych materiałów, a także akredytacji dziennikarzy, zapraszam do kontaktu ze mną: Katarzyna Tołwińska, tel. kom. 0 504 275 226, e-mail k.tolwinska@lotniskoketrzyn.pl lub Biurem Organizacyjnym, tel./fax 0 89/ 752 45 21. Do Państwa dyspozycji są także materiały (m.in. ZDJĘCIA) w Internetowym Biurze Prasowym (na stronie www.lotniskoketrzyn.pl/pressroom.php). INFORMACJA PRASOWA 02.05.2006