Press resources
Logotypes
Photos
Sounds
2005-10-03
DZIEŃ PAMIĘCI STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ JANOWI PAWŁOWI II NAJWIĘKSZEMU PIELGRZYMOWI LOTNICZEMU ŚWIATA Lotnisko Wilamowo, 8 października 2005 Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego to impreza o charakterze patriotyczno-obywatelskim i religijnym, poświęcona utrwalaniu pamięci wielkiego Polaka i Prymasa 1000-lecia. Ranga postaci uczestniczących w organizacji i obchodach Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego stanowi o wadze tej inicjatywy nie tylko dla lokalnej społeczności. Pięć lat temu, w niezwykle uroczystej scenerii, odsłonięto pamiątkową tablicę poświeconą Prymasowi Tysiąclecia - nawiązując do 6 października 1954 roku, kiedy to Kardynał Wyszyński, z Lotniska Kętrzyn Wilamowo był przewożony z miejsca internowania w Stoczku Warmińskim do innego miejsca – Prudnika Śląskiego. Wydarzenie to opisuje sam Stefan Kardynał Wyszyński w „Zapiskach Więziennych”. 8.X.2005r., po raz piąty, obchodzony będzie na Lotnisku Kętrzyn Wilamowo Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pod honorowym patronatem Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski. Jak co roku, przy obelisku z tablicą, gromadzą się - aby oddać hołd pamięci Wielkiego Polaka - poczty sztandarowe kombatantów, sybiraków, szkół, harcerzy, kompanie honorowe jednostek wojskowych z Giżycka i Węgorzewa oraz straży granicznej, władze państwowe i samorządowe a także licznie reprezentowana ludność z regionu. Uroczystości zakończone celebrowaną przez Arcybiskupa Edmunda Piszcza Metropolitę Warmińskiego mszą polową w hangarze lotniczym, w otoczeniu samolotów, z udziałem chóru z kościoła Św. Katarzyny i orkiestry wojskowej, mają podniosły i wzruszający charakter. Podczas zeszłorocznych uroczystości, w związku z 85 rocznicą utworzenia Aeroklubu Polskiego, został odsłonięty obelisk i tablica poświęcona lotnikom, którzy zginęli śmiercią lotniczą. Odsłonięcia i poświęcenia dokonał Prymas Józef Kardynał Glemp – członek Aeroklubu Polskiego. Był to zbiorowy gest żyjących wobec tych, którzy zginęli w bitwach powietrznych, wykonując zadania szkoleniowe i sportowe lub przeloty nawigacyjne w okresie 85 lat lotnictwa polskiego. W tym roku, w czasie jesiennych uroczystości odsłonięty zostanie obelisk z tablicą poświeconą Papieżowi Janowi Pawłowi II – największemu lotniczemu pielgrzymowi świata, wybitnemu Polakowi i obywatelowi świata. Wielkie związki osobiste Kardynała Wyszyńskiego i Kardynała Wojtyły słały się inspiracją dla organizatorów, aby właśnie w Dniu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego uczcić pamięć Jana Pawła II odsłonięciem obelisku z płaskorzeźbą i tablicą Jemu poświeconą. Katarzyna Tołwińska Rzecznik Prasowy Lotniska Kętrzyn Wilamowo ZAŁĄCZNIKI: 1. Program uroczystości oraz skład Komitetu Honorowego 2. Fragment „Zapisków Więziennych” Stefana Kardynała Wyszyńskiego W celu otrzymania dodatkowych informacji, zdjęć lub innych materiałów, zapraszam do kontaktu ze mną: Katarzyna Tołwińska, tel. kom. 0 504 275 226, e-mail k.tolwinska@lotniskoketrzyn.pl Do Państwa dyspozycji są także materiały znajdujące się na stronie www.lotniskoketrzyn.pl/kardynal.php oraz www.lotniskoketrzyn.pl/pressroom.php.