Press resources
Logotypes
Photos
Sounds


Data: 2007-02-08 skan źródło: Gazeta Olsztyńska

Starosta chce zainwestować w pasy startowe

Czy w Wilamowie powstanie międzypowiatowe lotnisko? Starosta kętrzyński chce zainwestować pieniądze w ten niewielki port lotniczy. Do swojego pomysłu przekonuje samorządowców z sąsiednich powiatów i marszałka województwa.

Kętrzyński starosta chce zainwestować w lotnisko w Wilamowie 9,5 miliona złotych. Ma nadzieję, że dzięki temu nabierze ono znaczenia regionalnego i stanie się szansą na rozwój powiatu. Do pomysłu przekonuje marszałka województwa Jacka Protasa i starostów sąsiednich powiatów: mrągowskiego, węgorzewskiego i giżyckiego. Jeszcze w tym roku ma powstać nowa spółka, która będzie zarządzała lotniskiem.

Zasady mają być proste. Starosta kętrzyński Tadeusz Mordasiewicz chce wyłożyć pieniądze na budowę nowych pasów startowych oraz remont już istniejących. Samorząd chce także przyjąć na siebie część zobowiązań podatkowych, związanych z użytkowaniem gruntów pod lotnisko. - Jeżeli pomysł zostanie zrealizowany, to będzie to ogromna szansa na rozwój turystyki na tych terenach - stwierdził Mordasiewicz.

Na lotnisku miałyby odbywać się także odprawy towarowe. Skorzystałyby na tym lokalne firmy. Transport powietrzny zamiast kołowego - to kolejne założenie projektu związanego z lotniskiem.

Ten niewielki port lotniczy, który obsługuje samoloty sportowe i turystyczne, znany jest głównie z odbywających się coroczne festynów z udziałem najlepszych pilotów z całego kraju. Czy to oznacza, że teraz lotnisko w Wilamowie stanie się oknem na świat Warmii i Mazur? - Bardzo chcę, aby lotnisko się rozwijało - mówił Stanisław Tołwiński, właściciel lotniska w Wilamowie. - Projekt starostwa kętrzyńskiego jest dla nas wielką szansą. Wierzę, że uda nam się go zrealizować. Zawsze byliśmy w cieniu lotniska w Szymanach. Wiem jednak, że i ono jest tak samo potrzebne, jak nasze.

Robert Izdebski
Ewa Szyszkowska-Papis