Press resources
Logotypes
Photos
Sounds


Data: 2005-10-10 skan Ľródło: Gazeta w Kętrzynie

Papież na lotnisku

Wilamowo. Stanał pomnik Jana Pawła II
Papież na lotnisku
Głaz z płaskorzeĽb± Ojca ¦więtego to symbol życia papieża-pielgrzyma. Pomnik odsłonięto na Lotnisku Wilamowo pod Kętrzynem.
Janowi Pawławi II - największemu pielgrzymowi lotniczemu ¶wiata - tak głosił napis na obelisku. Pomnik uroczy¶cie odsłonięto w sobotę na Lotnisku Wilamowo pod Kętrzynem. Był to główny punkt corocznych obchodów Dnia Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Będzie pamiętał
PłaskorzeĽba z wizerunkiem Ojca ¦więtego ma wiele symboli. - Promienie ukadaj± się w krzyż symbolizujacy ostatnie, pełne cierpienia chwile papieża - wyja¶nił Jerzy Stankiewicz, autor rzeĽby. - Widoczna jest litera "V" - to victoria, czyli zwycięstwo. Sylwetka Ojca ¦więtego jest nad kul± ziemsk±, bo papiez dotarł wszędzie i wszędzie był kochany.
Obelisk po¶więcił ks. abp Edmund Piszcz, metropolita warmiński. - Z tego miejsca papież będzie nam wci±ż patronował - powiedział.
Arcybiskup przypominał pielgrzymki papieża.
-Zawsze przyjeżdżał do Polski po to, by przekazać konkretn± naukę - mówił. - Podtrzymywał ludzi na duchu w czasie komunizmu i wskazywał wła¶ciw± drogę już po obaleniu ustroju totalitarnego.
Pamiętaj± o prymasie
Dzień Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego obchodzimy po raz pi±ty. Lotnisko Wiamowo jest miejscem szczególnym. Wła¶nie 51 lat temu kardynał Wyszyński był przewożony do więzienia w Prudniku ¦l±skim. W 2001 r. odsłonięto tablicę pamieci Prymasa Tysi±clecia. W ubiełym roku po¶więcono obelisk ku pamięci lotników, którzy zginęli wykonuj±c zadania lotnicze.
Lukasz Witkowski