Press resources
Logotypes
Photos
Sounds


Data: 2005-04-29 Ľródło: Radio WAMA

WOJSKOWA MAJÓWKA

O Wojskowej Majówce 2005 opowiada w Radiu WAMA Wiceprezes Fundacji MILITARY PARK Marek Pi±tkowski