PATRONI MEDIALNI

         

         

         

 

PARTNERZY

Departament Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego

KTL AOPA Poland

Aeroklub Warmiñsko-Mazurski

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Aeroklub Elbl±ski

Mazury Residence

Wójt Gminy Gi¿ycko

mazuryairfields.plMateria³y nawigacyjne przygotowane na podstawie "Polska Atlas Lotniczy 2009"Start Fur den Piloten Veranstaltungs kalender Pressestelle Kontakt