Szkolenie pilotów ULM

Zaproszenie do Ośrodka szkolenia Lotniczego "Invest Mazury" na lotnisku w Kętrzynie, na szkolenie mechaników samolotów ultralekkich!!!


Zauważając narastające zapotrzebowanie na obsługę samolotów ultralekkich, tworzymy ku temu odpowiednie warunki organizacyjno-szkoleniowe  przez określenie stosownych - poniższych procedur!

PROCEDURY SZKOLENIA DO ŚWIADECTWA  KWALIFIKACJI "MM",
mechanika poświadczania obsługi technicznej statków powietrznych


A - z uprawnieniem podstawowym TM(AG) dotyczącego wiatrakowca do 560 kg jako całości. Program szkolenia - zał. 10.
B - z uprawnieniem podstawowym TM(A) dotyczącego  samolotu do 495 kg jako całości. Program szkolenia - zał. 8.

1. Program szkolenia:

a) szkolenie teoretyczne: przedmioty  
1) prawo - w zakresie techniki lotniczej -  3 godz.
2) człowiek, możliwoœci i ograniczenia -  3 godz.
3) nauki techniczne i ogólna wiedza o statku powietrznym -  6 godz.
4) technika lotnicza dot. statku powietrznego - 10 godz.
5) obsługa techniczna st. powietrznego -  8 godz.
6) bezpieczeństwo obsługi statku powietrznego -  2 godz.

Razem

  32 godz.

b) szkolenie praktyczne: 16 godz. z następujących elementów:
1) wykorzystanie instrukcji obsługowych;
2) identyfikację i umiejscowienie podzespołów oraz ich demontaż i montaż;
3) posługiwanie się odpowiednimi narzędziami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, narzędziami, materiałami, częściami i podzespołami zamiennymi w sposób wykluczający możliwość pozostawiania obcych przedmiotów na obsługiwanym statku powietrznym lub w jego zespole;
4) utrzymywanie właściwego porządku na stanowisku pracy oraz zachowanie czystości;
5) zachowanie wymagań bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
6) dbałość o zdatność statku powietrznego;
7) dokonanie przeglądu po zakończeniu obsługi;
8) dokumentowanie poszczególnych operacji przeglądu lub obsługi oraz wpisywanie poświadczeń obsługi do dokumentów pokładowych statku powietrznego;

Łącznie 48 godz. szkolenia stacjonarnego, co daje 6 dni szkolenia i jeden dzień egzamin państwowy.

c) metody szkolenia: dopuszcza się wyłącznie metodę szkolenia stacjonarną;

2. Planowane terminy rozpoczęcia szkoleń:
1) przy metodzie skoszarowanej - każdy trzeci wtorek miesiąca, poczynając od kwietnia do października;
2) przy metodzie weekendowej - w każdą trzecią sobotę miesiąca (lub wg uzgodnienia z kandydatami) - nie muszą to być kolejne weekendy; 
  Plan szkolenia uzgadnia się z kandydatem po podpisaniu umowy i dokonaniu wpłaty.
3) Jeżeli ilość kandydatów jest mniejsza niż 3 osoby, kurs jest przesunięty na następny miesiąc;

3. Wymagana praktyka obsługowa dla uprawnienia: TM(AG)  lub TM(A)  - 12 mies.

4. Koszty szkolenia:
1. Szkolenie do św. kw. "MM" z uprawnieniem TM(AG) - 2000 zł + VAT;
2. Szkolenie do św. kw. "MM" z uprawnieniem TM(A    - 1800 zł +VAT;

5. Szkolenie do świadectwa mechaników będzie realizowane wyłącznie na podstawie indywidualnej umowy zawartej przez OSL z kandydatem - kursantem i o wniesieniu ustalonej opłaty.

Wszystkich którzy poszukują możliwości uzyskania świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi technicznej ultralekkich statków powietrznych, zapraszamy do kontaktów  z lotniskiem Kętrzyn Wilamowo , e-mail: biuro@lotniskoketrzyn.pl lub tel/fax 89 - 752 45 21

Stanisław Tołwiński
+48 501 258 134


Tanie latanie w OSL na lotnisku w Kętrzynie

Z inicjatywy Ośrodka Szkolenia Lotniczego "Invest Mazury" funkcjonującego i szkolącego pilotów samolotów ultralekkich na lotnisku w Kętrzynie, powstała propozycja bardzo atrakcyjnego kredytu.

Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku doceniając nasze argumenty o potrzebie stworzenia linii kredytowej dla szkolenia lotniczego przygotował bardzo atrakcyjną propozycję. A oto szczegóły!

Oprocentowanie 7% (jest to na dzień dzisiejszy najniższe oprocentowanie jakie MBS może zaoferować, ponieważ niżej oprocentowane są jedynie systemowe kredyty preferencyjne)
Prowizja od zawarcia umowy kredytowej - 1,5%

Kredyt może zostać udzielony po spełnieniu ogólnych warunków udzielania kredytów konsumenckich.

Pewnie warto by pokazać jak się będą kształtowały koszty związane z kredytem w zależności od okresu na jaki zostanie udzielony? Proszę sprawdzić na swoim kalkulatorze następujące wyliczenia:

1. Kwota 15.000 zł na 12 miesięcy - rata 1297,64. Kwota razem do spłaty 15.796,72. Ogólny koszt kredytu - 3,81%

2. Kwota 15.000 zł. na 24 miesiące - rata 670,68. Kwota razem do spłaty 16.321,38. Ogólny koszt kredytu - 7,31%

3. Kwota 15.000 zł na 36 miesięcy - rata 461,66. Kwota razem do spłaty 16.844,70. Ogólny koszt kredytu - 10,80%

4. Kwota 15.000 zł. na 60 miesięcy - rata 294,55. Kwota razem do spłaty 17.897,77. Ogólny koszt kredytu - 17,82%

Teraz tylko decyzja, szkolimy się za "kasę" z własnego "konta" czy wspieramy się kredytem z Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku. Jeżeli będzie chęć na szkolenie, OSL "Invest Mazury: pomoże w załatwieniu kredytowania marzeń zdobycia uprawnień pilota samolotów ultralekkich.

Teraz tylko decyzja ... i świadectwo kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich będzie "na wyciągniecie ręki".

Zapraszamy do OSL "Invest Mazury", na lotnisko Kętrzyn Wilamowo!!!

Stanisław Tołwiński


Pierwsi mechanicy ULM-ów...wyszkoleni w Kętrzynie!


W wyniku rozszerzenia zakresu działalności OSL "Invest Mazury" na podstawie decyzji ULC z dnia 30.03.2014 zostały przeprowadzone na naszym lotnisku dwa kursy na świadectwo kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi (MM) - szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Kurs do uprawnienia mechanika samolotu ultralekkiego TM(A) został przeprowadzony w dniach od 17.05. do 15.06.2014 i ukończony pozytywnie przez cztery osoby. Natomiast kurs do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi wiatrakowca ultralekkiego TM(AG), który odbył się w czasie od 17.05.2014 do 6.07.2014 ukończyło również cztery osoby.

W dniu 18 lipca 2014 roku na lotnisku Kętrzyn Wilamowo odbył się pierwszy raz egzamin państwowy przeprowadzony przez Jerzego Grabowskiego jako egzaminatora wyznaczonego przez ULC. Po całym dniu egzaminów teoretycznych i praktycznych wieczór okazał się bardzo przyjemny, szczególnie jak wszyscy otrzymali z rąk przedstawiciela ULC (Jerzego Grabowskiego) zaświadczenia o zdaniu egzaminów na mechaników TM(A) i TM(AG).

Należy zauważyć, że te pierwsze dwa kursy były zorganizowane perfekcyjnie. Wykładowcy i kursanci dołożyli tak dużo starań aby jak najlepiej wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami przed bardzo wymagającym egzaminatorem z ULC. Jak widać praca zaowocowała 100% sukcesem.

Nowym mechanikom gratuluje i życzę satysfakcji z wykorzystywania swoich uprawnień dla rozwoju Lotnictwa ultralekkiego.

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia, w pewnym sensie historyczne ... bo pierwszych absolwentów.

Stanisław Tołwiński


Egzamin państwowy do świadectwa kwalifikacji UACP 

  
Już pierwsi absolwenci OLS „Invest Mazury” po pozytywnym egzaminie do świadectwa kwalifikacji pilota ultralekkiego UACP . Andrzej Barczak i Maciej Tabuła po wymagających –wielogodzinnych procedurach egzaminacyjnych przed egzaminatorem ULC – Panem Bogdanem Kozłowski  , w dniu 19 sierpnia wykazali się wystarczająco wysokimi  kwalifikacjami by uzyskać dobrą ocenę egzaminatora .  Teraz  Andrzejowi i Maciejowi  do pełnego szczęścia pozostało oczekiwanie na formalne otrzymanie z ULC , zapracowanego intensywnym szkoleniem i pożądanego świadectwa kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich. A oto kilka zdjęć z sesji egzaminacyjnej:


Naszym nowym kolegom - życzymy nieustające pokory, rozwagi  i zawsze takiej samej ilości lądowań co i startów.

Info.OSL


Przeszkolenie na typ samolotu ultralekkiego


Równolegle ze szkoleniem do świadectwa kwalifikacji, Ośrodek prowadzi przeszkolenie pilotów posiadających licencję PPL (A) lub wyższe ale i posiadających  świadectwo kwalifikacji na samoloty ultralekkie , na samolocie 3Xtrim.  Po przeszkoleniu i wpisaniu do książki pilota uprawnień na samolot 3Xtrim osoba przeszkolona zostaje upoważnia  do wykorzystywania samolotu Ośrodka do lotów rekreacyjnych po bardzo atrakcyjnych cenach. Szkolenie to zaliczyło już 10 osób. W kolejności przeszkolenia, są to :


1) Ucieklak Jarosław –pilot turystyczny, lekarz ortopeda , Warszawa
2) Gondek Paulina – pilot zawodowy, Warszawa
3) Gondek Ryszard – pilot PLL „Lot”, Warszawa
4) Szaliński Henryk – pilot turystyczny, Kętrzyn
5) Sznuk Tadeusz – pilot turystyczny, redaktor TVP, Warszawa
6) Sznuk Łukasz – pilot turystyczny, Warszawa
7) Michalski Wojciech – pilot turystyczny ,operator TVP Olsztyn
8) Fajfer Jakub – pilot turystyczny, Gdańsk
9) Borkowski Robert – pilot turystyczny,  Siedlce
10) Wilczek Bartłomiej – pilot turystyczny , Wrocław

Wczesnym rankiem 4.08.2013 ,3 Xtirm pilotowany przez Łukasza Sznuka po zakończeniu programu przeszkolenia, kołujący wśród samolotów przybyłych na Mazury AirShow 2013.

Zachęcamy dalszych zainteresowanych przeszkoleniem na samolocie 3Xtrim i jego wykorzystaniem nad Krainą Wielkich Jezior Mazurskich. Wszelkie informacje o możliwości przeszkolenia można uzyskać komunikując się na adres: wilamowo@lotniskoketrzyn.pl  lub s.tolwinski@mazuryairshow.pl oraz telefonicznie na nr 89-752 45 21, 752 30 31 lub +48 503 172 835.

Zapraszamy!

Info.OSL


Program szkolenia  OSL „Invest Mazury” zatwierdzony przez ULC


Wobec wejścia w życie nowych regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia MTBiGM z dnia 7 czerwca 2013 a dotyczących szkolenia pilotów samolotów ultralekkich , OSL „Invest Mazury” przedłożył do akceptacji ULC program autorski , dostosowany do nowych wymogów prawnych. Pismem z dnia 29 lipca 2013 roku zostaliśmy7 powiadomieni  o uzgodnieniu i zatwierdzeniu  „Program Szkolenia do świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotów Ultralekkich(UACP) opracowany przez Invest Mazury Sp. z o.o. Oryginalny tekst  powiadomienia z Inspektoratu Certyfikacji i Nadzoru ULC w pod zakładce  „ Zaświadczenia ULC…”.

Info.OSL


Pierwsi absolwenci  OSL „Invest Mazury”


Z osób które rozpoczęły szkolenie praktyczne do świadectwa pilota samolotów ultralekkich, pełen program szkolenia do uprawnień UACP zrealizowali: Andrzej Barczak i Maciej Tabuła , w wyniku czego otrzymali  zaświadczenie  wystawione przez Stefana Wekera  (instruktora pilotów ale i kierownika szkolenia) upoważniające do zgłoszenia się na egzamin przed egzaminatorem ULC.
Trzymamy kciuki za jak najlepsze zademonstrowanie umiejętności kandydatów na egzamin państwowy przed egzaminatorem ULC!

Info.OSL


Zasady i ceny  szkolenia w OSL „Invest Mazury”

Decyzją Dyrektora OSL „Invest Mazury” zostały uregulowane zasady  eksploatacji  samolotu 3Xtrim 450 ULTRA  o znakach rejestracyjnych SP-SKTS oraz  ceny dla jego użytkowania szkoleniowego, turystycznego i rekreacyjnego – samolotem zaopatrzonym w paliwo PB 95 oraz wymagany instrukcją silnika  olej:


1.W okresie szkolenia pilotów samolotów ultralekkich do świadectwa UACP i przeszkalania pilotów z uprawnieniami na typ - stawka każdej godziny wynosi 400,00 zł + należny podatek VAT ( łącznie 492,00 zł).


2.Dla osób posiadających uprawnienia (świadectwo UACP i licencje) oraz przeszkolenia na typ potwierdzone przez instruktora OSL „Invest Mazury”  - stawka godziny  eksploatacyjnej wynosi 280,00 zł + należny  podatek VAT ( łącznie 344,40 zł) .


3.Dla członków AKJ i AKM mających opłacone składki i posiadających licencje pilotów przeszkolonych na typ w OSL „Invest Mazury” – stawka każdej godziny wynosi 250,00 zł + należny podatek VAT (łącznie 307,50 zł).


4.Dla absolwentów szkolenia OSL „Invest Mazury” na uprawnienia do świadectwa UACP , po zrealizowaniu 10 godzin nalotu samodzielnego w Ośrodku – stawka każdej godziny wynosi 250,00 zł + należny podatek VAT (łącznie 307,50 zł).


Użycie samolotu do celów szkoleniowych będzie następowało na podstawie indywidualnej umowy zawartej przez OSL i kursanta  na szkolenie praktyczne do świadectwa UACP tak jak i  przeszkolenie pilotów na typ.


Wynajem samolotu dla celów turystyczno-rekreacyjnych  będzie możliwy po zawarciu umowy najmu statku powietrznego.

Info.OSL


Szkolenie teoretyczne do UACP


Pierwsza grup kandydatów na pilotów samolotów ultralekkich zakończyła etap szkolenia teoretycznego. Zaświadczenia o odbyciu kursu teoretycznego do świadectwa kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich (UACP) otrzymali: Andrzej Barczak, Dariusz Gajownik i Grzegorz Subocz.


Teraz czas na dalszy etap przybliżania się do uzyskania wymarzonych kwalifikacji pilota. A więc szkolenie praktyczne na samolocie 3Xtrim!


Doceniając powody tremy, początkującym uczniom-pilotom , życzymy wszystkim kandydatom takiej samej ilości lądowań co i startów.

 Info.OSL


Szkolenie pilotów ULM, rozpoczęte!


W dniu 27 kwietnia rozpoczęto szkolenie teoretyczne kandydatów na pilotów samolotów ultralekkich. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu Wieży Kontroli Lotów lotniska Kętrzyn Wilamowo, w każdą sobotę i niedzielę od godziny 10-tej. Zainteresowani szkoleniem dla uzyskania kwalifikacji pilota ULM po nawiązaniu kontaktu z lotniskiem na e-mail: wilamowo@lotniskoketrzyn.pl lub telefonicznie na nr +48 503 172 835 lub 89 - 752 45 21 będą mogli być włączeni w szkolenie teoretyczne nawet wg. programu i harmonogramu indywidualnego - dostosowanego do możliwości czasowych kandydata.

Dla osób zamiejscowych - z różnych miejscowości w kraju, oferujemy szkolenie teoretyczne i praktyczne w ramach t.zw. "Wczasów Lotniczych" (pobytu z zakwaterowaniem na lotnisku lub w Majątku Wajsznory albo najbliższych hotelach) ale i możemy uwzględnić szkolenie dla osób mogących dysponować czasem tylko w weekendy.

Zapewniamy taki proces zaplanowania szkolenia, który będzie dogodny dla każdego nowego amatora pilotażu.

Zapraszamy do kontaktu!

Stanisław Tołwiński


Komunikat Organizacyjny

W dniu 5 kwietnia 2013 r. o godzinie 17 00 odbędzie się na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, organizowane przez zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Ośrodek Szkolenia Lotniczego "INVEST MAZURY" zebranie informacyjno-organizacyjne dla kandydatów na szkolenie teoretyczne do uprawnień pilota samolotów ULM.
W programie również przewidziana jest prezentacja samolotu 3Xtrim o znakach rejestracyjnych SP-SKTS, na którym najlepsi - renomowani instruktorzy będą prowadzili szkolenie praktyczne kandydatów na pilotów.
Zapraszamy zainteresowanych nabyciem uprawnień pilota samolotów ultralekkich.

Stanisław Tołwińskistrona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt