Materiały prasowe
Logotypy
Zdjęcia
Dźwięki

UWAGA: informacje bieżące z przebiegu Mazury AirShow 2013 znajdują się na Facebook Mazury AirShow

16.08.2011
Dziękujemy ... za wsparcie „Mazury AirShow 2011” !!!

Minęło kilka dni od „Mazury AirShow 2011”- imprezy zauważonej w krajowych mediach, ale i w międzynarodowym środowisku lotniczym. Imprezy wysoko ocenianej i takiej, która powinna dawać nam wszystkim satysfakcję oraz powód do dumy mieszkańcom miasta i gminy Giżycko, jak również przyjaciołom Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Jedyne tego typu (w scenerii lotniczo-wodniackiej) w Europie pokazy lotnicze „Mazury AirShow 2011” mogły być zrealizowane tylko dzięki zaangażowaniu i pracy wielu wolontariuszy, oczywiście przy licznym wsparciu samorządu województwa, instytucji miasta oraz gminy Giżycko. Mając w pamięci wdzięczność za istotne wsparcie organizatorów, w tym szczególnie pragniemy podziękować Panu Marszałkowi Jackowi Protasowi i Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  Pani Burmistrz Jolancie Piotrowskiej i władzom samorządowym Miasta Giżycko, Panu Wójtowi Andrzejowi Sierońskiemu i władzom Gminy Giżycko oraz Panu Sławomirowi Jarosikowi Wójtowi - Gminy Kętrzyn, jak i dla Starostwa Powiatowego w Gizycku. Bardzo serdeczne słowa podziękowania należą się również dla wielu naszych lokalnych partnerów w bieżącej realizacji pokazów lotniczych w tym szczególnie dla: Mazurskiego WOPR-u, Straży Miejskiej, MOSiR-u,GCK-u, KPPSP w Giżycku, KPP, OSP w Spytkowie, firmom: INN (Internet Na Mazurach), GZK w Bystrem, ADAMS – Adam Dzięcioł oraz Biłas i Synowie. Dziękujemy również za zrozumienie naszych intencji i życzliwe wsparcie przygotowania pokazów w scenerii wodniackiej Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Giżycku oraz RZGW Zlewnia w Giżycku.

Bardzo wysoko sobie cenimy solidarną pomoc - wymierne zaangażowanie się w zabezpieczenie pokoi hotelowych dla uczestników pokazów przez hotele: WODNIK, TAJTY, LAS – EUROPA, WIOSKA TURYSTCZNA w Wilkasach, PTTK w Wilkasach, KOCH w Kętrzynie, MAZURIA i PENSJONAT WILEŃSKI w Mrągowie oraz ZAMEK RYN.

W dowód wdzięczności i uznania, wymienione obiekty hotelowo-turystyczne będziemy konsekwentnie rekomendowali na naszych portalach jako godne polecenia przybywającym na Mazury turystom.

„Mazury AirShow” to międzynarodowy produkt turystyczny, wizytówka Giżycka – Mazur  i wydarzenie medialne zauważane w Europie , dobrze służące promocji zainteresowania Krainą Wielkich Jezior Mazurskich, to nasz wspólny (wspierany przez w.w.) sukces .

Dziękuję wszystkim za wyrozumiałość, życzliwość i zauważalną pomoc w wielu bieżących problemach oraz wymierne wsparcie!

Będąc inicjatorem i głównym realizatorem „Mazury AirShow” mam sporo satysfakcji z tego, co razem czynimy dla Mazur.To również powinno być powodem do satysfakcji nas Wszystkich! Mieszkańców Mazur i przyjaciół Krainy Wielkich Jezior Mazurskich również!Stanisław Tołwiński

     Prezes AKJ