Materiały prasowe
Logotypy
Zdjęcia
Dźwięki

UWAGA: informacje bieżące z przebiegu Mazury AirShow 2013 znajdują się na Facebook Mazury AirShow

Akredytacja Dziennikarzy

Formularz akredytacji

Zasady udzielania akredytacji dziennikarskich na Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa oraz Mazury AirShow 2013

1. Akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez Organizatora Mazury AirShow 2013 na podstawie wypełnionego FORMULARZA AKREDYTACYJNEGO zamieszczonego na stronie internetowej Imprezy: www.mazuryairshow.pl
2. Akredytacje będą potwierdzone przez Biuro Prasowe Mazury AirShow 2013 drogą mailową.
3. Liczba akredytacji jest ograniczona.
4. Akredytacje dziennikarskie będą wydawane na specjalnych drukach, na których znajda się: nazwa redakcji, rodzaj i nr akredytacji oraz imię i nazwisko jej posiadacza.
5. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych, uważa się za nieważne.
6. Nie będą wydawane duplikaty akredytacji.
7. Jedynie potwierdzone uprzednio przyznanie akredytacji prasowej upoważnia do otrzymania dokumentu - identyfikatora. Identyfikator należy umieścić w widocznym miejscu.
8. Odebranie identyfikatora przez akredytowanego dziennikarza jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

*Imię
*Nazwisko
*Data przyjazdu
*Data odjazdu
funkcja
*E-mail
*Telefon komórkowy
*Nr legitymacji dziennikarskiej
prasa foto
*Nazwa Redakcji
*Redakcja - e-mail
wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o Zlotach na adres email zgodnie z ustawą o korespondencji elektronicznej.
* Pole jest wymagane