[ 2014.10.20 ] Lotnicze Mazury, dawniej i w XXI wieku!!!

Pod egidą Zarządu Aeroklubu Krainy Jezior i tytułem j.w. został zaplanowany cykl spotkań miłośników lotnictwa . W pierwszym etapie w Olecku (27.10. poniedziałek), Gołdapi (28.10. wtorek), Węgorzewie(29.10. środa) i Ełku(30.10. czwartek) na których zostanie przedstawiona autorska – Stanisław Tołwińskiego prezentacja multimedialna (pod w/w tytułem). Prezentacja sięgająca do tradycji lotniczej Krainy Mazur ( wtedy jeszcze Prus Wschodnich) zaczynającej się w 1910 roku. Celem wielu planowanych spotkań jest zaprezentowanie nieznanych dotychczas z przeszłości zdarzeń i wielu inicjatyw lotniczych w regionie. To powinno przysłużyć się szerszemu zrozumieniu potrzeby właściwego postrzegania obecnych inicjatyw samorządów , aeroklubów w regionie, osób indywidualnych w zakresie tworzenia lotnisk i lądowisk oraz znaczenia realizacji międzynarodowych imprez (rajdów) lotniczych dla aktywizacji społecznej i gospodarczej regionu.

O tym wszystkim , jak również o szkoleniu lotniczym pilotów ULM oraz mechaników ULM , modelarstwie i coraz popularniejszych bezzałogowych statkach powietrznych , zwanych potocznie dronami będziemy chcieli porozmawiać po inicjującej prezentacji Prezesa AKJ – Stanisława Tołwińskiego. Nie wyklucza się możliwości omówienia zawiązania zespołu organizacyjnego dla utworzenia Klubów Lotniczych/Klubów Przyjaciół Lotnictwa , jeżeli będzie tak potrzeba i chętnych dla takiej formy organizacyjnej nie zabraknie.

      A teraz kalendarz planowanych spotkań I etapu:
1. Olecko- 27 październik 2014 r. (poniedziałek) godzina 18:00 - zapraszamy do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej , na ul. Kopernika 6.
2. Gołdap – 28 październik 2014 (wtorek) godzina 18:00 - spotykamy się w Miejskiej Bibliotece Gołdapi , ul. Partyzantów 31 (czytelnia dla dzieci).
3. Węgorzewo – 29 października 2014 r. (środa) godzina 18:00 – zapraszamy do Węgorzewskiego Centrum Kultury , ul. Bema 14.
4. Ełk - 30 października 2014 r. (czwartek) godzina 18:00 - spotykamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej , ul. Armii Krajowej 17 B.
5. Kolejne spotkania (II etap) – w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich – będą zaplanowane w dniach od 4 do 6 listopada:
a/. w Korszach4 listopada (wtorek) w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, ul. Wolności 16 - o godzinie 16:00;
b/. w Kętrzynie5 listopada (środa) w Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” , ul.Daszyńskiego 23 – godzinie 16:00;
c/. w Reszlu - 6 listopada (czwartek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej , ul. Kolejowa 2
6. Planujemy spotkania w dalszych miejscowościach (w III etapie) – o czym w swoim czasie zapowiemy w aktualnościach lotniska.

Wszystkie spotkania są otwarte (wstęp wolny) dla miłośników lotnictwa niezależnie od wieku i dotychczasowych doświadczeń czy osiągnięć w środowisku lotniczym. Poza jak największą ilością osób zainteresowanych tematyką spotkania miło będzie widzieć również przedstawicieli lokalnych samorządów i placówek oświatowo-wychowawczych.

Zarząd AKJ
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt