AEROKLUB 

KRAINY 

JEZIOR

Wg. regulacji prawa lotniczego, lotnisko Kętrzyn Wilamowo (EPKE) jest zarządzane przez Aeroklub Krainy Jezior . Dla przybliżenia zarządzającego zaprezentujemy poniżej PODSTAWOWE INFORMACJE(I) oraz WŁADZE AKJ (II) PREZENTACJE DZIAŁALNOŚCI AEROKLUBU KRAINY JEZIOR (III). Za dokonania statutowo-organizacyjne na rzecz lotnictwa ale i za inicjatywy patriotyczno – obywatelskie został/był wielokrotnie wyróżniany i honorowany . Realizując swoją działalność statutowo -organizacyjną również AEROKLUB KRAINY JEZIOR UHONOROWAŁ (IV) wielu CERTYFIKATEM PARTNERA i CERTYFIKATEM PRZYJACIELA.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

AEROKLUB KRAINY JEZIOR  formalnie powstał jak reaktywowana forma  wcześniej działającego Aeroklubu Kętrzyńskiego. Aktywna działalność  została  podjęta  od dnia   18 września  1998 roku – po pozytywne rozpatrzeniu przez Aeroklub Polski wniosku o reaktywowanie w nowej formie Aeroklubu Kętrzyńskiego ale już  pod nową nazwą  AEROKLUB KRAINY JEZIOR.

W swej działalności nawiązuje i kontynuuje tradycje Aeroklubu Kętrzyńskiego , zawiązanego w dniu 11 czerwca 1973 a ten dzień ustanawiając świętem (dzień urodzin) AEROKLUBU KRAINY JEZIOR. W dniu  11 czerwca 2023 roku przypada jubileusz – 50 LAT – zainaugurowania działalności aeroklubowej na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Dokumentem prezentującym cele, strukturę organizacyjną  i formy działalności jest Statut AEROKLUBU KRAINY JEZIOR , prezentowany pod poniższym linkiem

AEROKLUB KRAINY JEZIOR  jest stowarzyszeniem zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

II. WŁADZE AEROKLUBU KRAINY JEZIOR

Aktualny Zarząd AEROKLUBU KRAINY JEZIOR stanowią:
* pilot Stanisław TOŁWIŃSKI – Prezes Zarządu
* instr. pilot Jerzy KWIECIŃSKI – Wiceprezes Zarządu
* oper. dron. Anna PIÓRKOWSKA – Sekretarza Zarządu – Dyrektor AKJ
* Dariusz GAJOWNIK – Skarbnik AKJ
* pilot. mech. Andrzej BARCZAK – Szef Techniczny AKJ

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej AEROKLUBU KRAINY JEZIOR stanowią:
* pilot Grzegorz SUBOCZ – Przewodniczący KR
* oper. dron. Iwona DOROSZKO – BIGDA
* Piotr CISZEK

 

Prezesi AEROKLUBU KRAINY JEZIOR

Ryszard NOWIK (wiceburmistrz miasta Kętrzyn) – 04.09.1998 do 09.06.2001r.
Marek OLSZEWSKI ( starosta kętrzyński) – od 09.06.2001 do 22.11.2003r.
Stanisław TOŁWIŃSKI (inicjator reaktywowania Aeroklubu Kętrzyńskiego , współzałożyciel oraz sponsor Aeroklubu Krainy Jezior) od 22.11.2003r. obecnie

Członkowie Honorowi AEROKLUBU KRAINY JEZIOR

pilot Tadeusz SZNUK

instr. pil. Jerzy KWIECIŃSKI

instr. pil. Stefan WEKER

III. PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI AEROKLUBU KRAINY JEZIOR

Główną misja działalności AEROKLUBU KRAINY JEZIOR  jest  organizacja imprez publicznych o znaczeniu  co najmniej ponad regionalnym 

Już w pierwszym  po reaktywowaniu działalności aeroklubowej na lotnisku Kętrzyn Wilamowo sezonie lotniczo-nawigacyjnym  niewątpliwym sukcesem, był Festyn Lotniczym Kętrzyn w dniach 28-29 sierpnia 1999. To był początek ogromnej aktywności AKJ i intensywnej reaktywacji lotniska Kętrzyn Wilamowo.

Od 2000 r główna impreza AKJ przybrała nazwę – Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa & Festyn Lotniczy Mazury, który od 2010 r. odbywa się pod nazwą „Mazury AirShow“ i jest jedną z największych cywilnych imprez lotniczych w Polsce.

Od kilkunasty lat prologiem sezonu jest „Apel Pamięci- ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem” , epilogiem natomiast — „Dzień Pamięci Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II”. 

Lista dokonań jest liczna. Trzeba podkreślić, że w 2007 r. Aeroklub Krainy Jezior był gospodarzem Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej i Samolotowej, a rok później – XII Europejskiego Zlotu Samolotów AN-2. Obie imprezy zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników.

Członkowie aeroklubu aktywnie uczestniczą w organizacji międzynarodowych rajdów lotniczych, w akcjach mających na celu propagowanie idei tworzenia sieci lotnisk w województwie warmińsko-mazurskim i promocji transportu lotniczego General Aviation jako wielkiej szansy dla regionu. Nadrzędnym celem jest popularyzacja lotnictwa oraz promocja regionu przez realizacje wieloletniej akcji „Lotnicze Mazury”.

Dzięki temu lotnisko Wilamowo cieszy się opinią modnego i atrakcyjnie położonego kompleksu, który warto odwiedzić nie tylko podczas imprez lotniczych. Nasza największa impreza  – mazurskie pokazy lotnicze co roku odwiedzają dziesiątki tysięcy osób — nie tylko miłośników lotnictwa, ale także zwykłych rodzin, które chcą spędzić dobrze i bezpiecznie czas, podziwiając umiejętności pilotów oraz poznając samoloty na  wystawie.

Wszystkie imprezy AKJ mają charakter otwarty, każdy może w nich uczestniczyć za darmo. Jest to możliwe wyłącznie dzięki  zaangażowaniu wolontariuszy i instytucji zaprzyjaźnionych z aeroklubem.

Dorobek Aeroklubu Krainy Jezior wg stanu na styczeń 2023 r.:

 

  • Dwadzieścia dwie edycje mazurskich pokazów lotniczych. Pierwszy rok pod nazwą Festyn Lotniczy Kętrzyn 1999, następnie przez 10 lat pod nazwą Festyn Lotniczy Mazury, a od 2010 r. pod nazwą Mazury AirShow;
  • Dwadzieścia cztery edycje Międzynarodowych Zlotów Przyjaciół Lotnictwa ;
  • Dziewięć edycji Międzynarodowych Rajdów po Lotniskach Warmii i Mazur;
  • Piętnaście edycji Międzynarodowych Rajdów na Lotniska Litwy;
  • Dwa rajdy na lotniska Czech;
  • Lider projektu „Transgraniczna turystyka lotnicza” wspólnie  z Kaunas  Aeroklubas oraz Mariampol Aeroklubas

Dokonania i trofea wg stanu na styczeń 2023 r.:

Podczas Centralnych Uroczystości Obchodów 100-lecie Lotnictwa Polskiego, 28.08.2018 roku, w Warszawie, Kapituła składająca się z przedstawicieli Krajowej Rady Lotnictwa i redakcji czasopisma Skrzydlata Polska oceniając rangę i znaczenie atrakcyjności lotniczo-społecznej „Mazury AirShow” przyznała jako jedynym pokazom w Polsce prestiżowe wyróżnienie „BŁĘKITNE SKRZYDŁA”.

„Produkt Warmia Mazury”. Takim certyfikatem marki regionalnej
w 2014 r. Marszałek Województwa wyróżnił mazurskie pokazy
lotnicze, a następnie do 2016 roku jeszcze 6 innych wydarzeń
publicznych organizowanych przez AKJ

W 2013 r. Mazury AirShow” zajęły pierwsze miejsce w konkursie „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” i zdobyły statuetkę w kategorii „Najlepsze wydarzenie”.

Certyfikat „Najbardziej Ambitny Beneficjent” – za realizację projektu „Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej” w programie „Litwa-Polska 2007-2013) w 2013 r.

Certyfikat uznania dla Aeroklubu Krainy Jezior „za doskonałe idee, aktywną i szczerą współpracę oraz cierpliwość podczas wdrażania projektów finansowanych z Funduszu Małych projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej” (2013).

„Produkt turystyczny 2011 –  W-MROT” podczas regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki w Mrągowie W-MROT – za turystykę lotniczą.

Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla Turystyki” (2009) za „działalność na rzecz organizacji cyklicznych, otwartych dla publiczności imprez lotniczych (non profit), a w szczególności za inicjowanie i konsekwentne promowanie możliwości turystyki lotniczej”

„Warmia Mazury – Turystyczny Produkt Roku” (2008) – wyróżnienie Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za „cykl imprez rekreacyjno–turystycznych na lotnisku Kętrzyn Wilamowo” .

„Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” (2008) za cykl imprez lotniczych promujących region oraz prestiżowa statuetka „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur”.

„BŁĘKITNE SKRZYDŁA” (2005) – „za wkład w popularyzację lotnictwa oraz ogromne zasługi dla środowiska lotniczego” przyznane przez Krajową Radę Lotnictwa i miesięcznik „Skrzydlata Polska”,
dla Aeroklubu Krainy Jezior

W swym dorobku Aeroklub Krainy Jezior może się pochwalić:

Obraz17

Certyfikat dla samolotu SP-KBT przyznany na X Jubileuszowym Zlocie
samolotów AN-2 w Jeleniej Górze.

Dyplom dla samolotu SP-KTS – I miejsce dla najładniejszego Antonowa na Europejskim Zlocie Samolotów An-2, czyli tytuł MISTERA ZLOTU.

Certyfikat dla samolotu SP-KTS przyznany na X Europejskim Zlocie
An-2 w Jeleniej Górze

Puchar Starosty Jeleniogórskiego za zajęcie I szego miejsca podczas
VI Europejskiego Zlotu Samolotów AN-2.

Puchar Prezydenta Miasta. Jeleniej Góry dla samolotu AN-2
o znakach SP-KBT za najładniejszy samolotu Europejskiego
Zlotu AN -2 w Jeleniej Górze, w 2002 roku.

IV. AEROKLUB KRAINY JEZIOR UHONOROWAŁ

Zarząd Aeroklubu Krainy Jezior doceniając partnerów swojej statutowo-organizacyjnej uhonorował CERTYFIKATAMEM PARTNERA  oraz CERTYFIKATEM PRZYJACIELA . Z tych względów wyróżniono :

CERTYFIKATEM PARTNERA

001- Kauno Aeroklubas (Litwa)
002 – S.Daraiaus ir S. Gireno Aerogromas (Litwa)
003 – Aeroklub Warmińsko-Mazurski
004 – Aeroklub Radomski
006 – Ośrodek Szkolenia Lotniczego „Targor Flight Club”
007 – Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
008 – Marijampoles Aeroklubas (Litwa)
009 –  Letecka Skola Ula  (Czechy)
010 – Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
011 – Aeroklub Śląski
012 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
013 – Centralne Biuro Prognoz Lotniczych -Meteorologiczne Biuro Nadzoru Warszawa – Okęcie
014 – Lotnisko Sasnava (Litwa)
015  – Powiatowa Organizacja Ligii Obrony Kraju  w Kętrzynie
016 – Aeroklub Elbląski
017 – Stowarzyszenie Lotników Polskich w Warszawie 

CERTYFIKATEM PRZYJACIELA

001  – Dowództwo Sił Powietrznych
002 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie
003 – Magazyn „Przegląd Lotniczy Aciation Revue”
004 – Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
005 – Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
006 – Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
007 – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
008 – Stowarzyszenie lotnicze ze Szwecji FlyGende Veteraner
009 – gen. dyw. pil.  Leszek Cwojdziński – Prezes KRL
010 – pilot Tadeusz Sznuk – dziennikarz i komentator Mazury AirShoiw
011 – gen.bryg. pil.  Mirosław Hermaszewski- kosmonauta
012 – Krzysztof Radwan Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
013 – Lars Cedwal  – Lider Stowarzyszenia FlyGende Veteraner(Szwecja)
014 – Samorząd Miasta Giżycko
015 – Muzeum 303
016 – Warszawski Klub Seniorów  Lotnictwa
017 – gen. broni pil.  Lech Majewski  – b. Dowódca RSZ 
018 – 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy
019 – Uwe Zimmermann  – pilot akrobata z Niemiec
020 – pilot Algimantas Żentelis – Dyrektor Kaunas  Aeroklubas
021 – Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne „AVIOMET” Sp. z o.o.
022 – Ks. Paweł Siebiesiewicz – Proboszcz Parafii Prawosławnej w Kętrzynie
023 – Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałki
024 – Elżbieta Konieczna – Naczelnik Wydziału Rejestru, Zezwoleń i Dokumentacji Lotniskowej
025 – 11. Mazurski Pułk Artylerii

Zacznij latać!

Jesteśmy pasem startowym Twoich marzeń