DNI PAMIĘCI BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO I ŚW. JANA PAWŁA II ​

I. O …UROCZYSTOŚCI … W hołdzie wybitnym Polakom

„… Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi…” 

 

   Stefan Kardynał Wyszyński

Ta głęboka myśl wybitnego Polaka, Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego stała się inspiracją dla podjęcia inicjatyw zmierzających do stałego utrwalania w pamięci nowych pokoleń Polaków osoby Prymasa Tysiąclecia, jego związków z Warmią i Mazurami oraz lotniskiem Kętrzyn Wilamowo.

Dla trwałego upamiętnienia 6 października 1954 roku, kiedy to Kardynał Wyszyński jako więzień stanu był przewożony przez nasze lotnisko i odlatywał z jednego miejsca internowania do drugiego, zainicjowałem przy udziale władz samorządowych postawienie pamiątkowego obelisku.

Mając akceptację Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa oraz osobiste zaangażowanie ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza b. ordynariusza Archidiecezji Warmińskiej, 6 października 2001 r.
w niezwykle uroczystej scenerii odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia.

Poczty sztandarowe Akowców, Sybiraków, kompanie honorowe jednostek wojskowych z Giżycka, Węgorzewa i Straży Granicznej, władze państwowe i samorządowe oraz licznie zabrana ludność z regionu, uczestnicząc w odsłonięciu obelisku oddała hołd pamięci Wielkiemu Polakowi. Uroczystość zakończona mszą polową w hangarze lotniczym w otoczeniu samolotów z udziałem chóru z kościoła pw. Św. Katarzyny i orkiestry wojskowej były bardzo podniosłym i wzruszającym elementem.

Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego” od 2001 r. został ustanowiony jako stałe święto realizowane każdego roku na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Z okazji 85 rocznicy utworzenia Aeroklubu Polskiego, w dniu 9.10.2004 r. podczas dorocznych uroczystości „Dnia Pamięci…” został odsłonięty obelisk i tablica w hołdzie lotnikom, którzy zginęli śmiercią lotniczą. Odsłonięcia i poświęcenia dokonał Prymas Polski Józef Kardynał Glemp – również członek Aeroklubu Polskiego – uczestniczący w obchodach „Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

Wielkie związki osobiste Prymasa Wyszyńskiego i Kardynała Wojtyły stały się inspiracją dla organizatorów, aby w 2005 r. podczas obchodzenia „Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego” dokonać odsłonięcia obelisku z płaskorzeźbą i tablicą poświęconą „Janowi Pawłowi II – największemu pielgrzymowi lotniczemu świata”.

Od 2006 roku doroczne uroczystości utrwalające pamięć o Wielkich Polakach są obchodzone pod nazwą „Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II”.

W tym roku już po raz 23-ci jak zwykle obchody „Dnia Pamięci…” odbędą się na lotnisku Kętrzyn Wilamowo dnia 7.10.2023r. o godzinie 12.00, w uroczystej i bardzo podniosłej atmosferze, na których zapewne nie zabraknie nikogo komu wartości głoszone i postawa obywatelska Prymasa Tysiąclecia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nauki Ojca Świętego są bliskie.

II. PROGRAM UROCZYSTOŚCI , 7.10.2023 (Lotnisko Kętrzyn

Wilamowo)

12.00 – Uroczysty Apel  przy obeliskach dedykowanych Wielkim Polakom

Okolicznościowa laudacja, oficjalne wystąpienia,

Apel Pamięci Oręża Polskiego, Salwa Honorowa ,

Złożenie kwiatów pod obeliskami Wielkich Polaków;

12.30 – Przegrupowanie kompani honorowych, pocztów sztandarowych i 

publiczności do hangaru lotniczego;

12.40 – Polowa Msza Święta – w hangarze lotniczym – pod przewodnictwem 

Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

13.30 – Koncert orkiestry wojskowej

14.00 – „Oferta kulinarna” z wojskowej kuchni polowej

Patronami honorowymi „Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II” byli:

Prymas Polski Senior – Józef Kardynał Glemp
List Prymasa
Pożegnanie Józefa Kardynała Glempa

Arcybiskup Edmund Piszcz – (obecnie już Senior) – jeszcze jako Metropolita Warmiński od pierwszych uroczystoœci wspierający organizatorów „Dnia Pamięci…” i zawsze celebrujący Mszę Św. w Hangarze lotniska Kętrzyn Wilamowo.

Tak było zawsze przez 21 edycje, do 20212 roku. Mimo uzgodnionego z Ekscelencją Seniorem terminu uroczystości w 2022 roku, zaskakująca dla nas śmierć „Ojca Chrzestnego” Dni Pamięci… uniemożliwiła Ekscelencji przewodniczeniu jak zawsze dotychczas Polowej Mszy Świętej  22-giej edycji 

Metropolita Warmiński – Arcybiskup dr Józef GÓRZYŃSKI – pasterskim kontynuatorem zaangażowania b. Prymasa Polski Józefa Kardynała GLEMPA i b. Metropolity Warmińskiego Arcybiskupa Edmunda PISZCZA, kontynuowania upamiętniania Wielkich Polaków. Już w  2022 roku Polowej Mszy Świętej w Hangarze Lotniczym, podczas 22 edycji DNIA PAMIĘCI BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO I ŚW. JANA PAWŁA II, przewodniczył Arcybiskup dr Józef GÓRZYŃSKI

FOTO Z ARCHIWUM DNIU PAMIĘCI

Uroczysty apel przy obelisku

Okolicznościowe wystąpienia

Złożenie wieńców i kwiatów

Msza Św. homilia ks. Arcybiskupa Edmunda Piszcza

Występ Orkiestry wojskowej z Giżycka

Przylot Prymasa Józefa Glempa

Odsłonięcie obelisku poświęconego Lotnikom, którzy zginęli śmiercią lotniczą

Msza Św. w hangarze lotniczym

III. FOTOPREZENTACJA UROCZYSTOŚCI

IV. ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Organizatorami uroczystości „Dni Pamięci …”  są:

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie,

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie,

Gmina Kętrzyn

Aeroklub Krainy Jezior

W organizacji wspierają nas:

 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana

11. Mazurski Pułk Artylerii 

Obraz15

Orkiestra Wojskowa z Giżycka

Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

V. PATRONI MEDIALNI

VI. PLAKAT – ZAPROSZENIE