DLA PILOTA

Adres: Lotnisko Wilamowo, 11-400 Kętrzyn

tel +48 | 89 752-45-21; +48 | 503-172-816

e-mail: biuro@lotniskoketrzyn.pl

Kontakt radiowy: Kętrzyn Radio – 119.580 MHz

Położenie geograficzne lotniska:

54°02′ 58.86″N 021° 25′ 34.49″E

Położenie lotniska w stosunku do miejscowości Kętrzyn:

(kierunek/odległość) 130 °/3,8 km

Współrzędne punktu ARP wg. WGS84:

długość geograficzna 0210 25’34.49″ E

szerokość geograficzna 540 02’58.86″ N

 

Wzniesienie nad poziom morza:

137 m/449 ft.

Charakterystyka lotniska:

  • Lotnisko położone na płaskowyżu, otoczone licznymi polami uprawnymi.
  • Lotnisko nie posiada istotnych przeszkód wysokościowych.
  • Główna droga startowa- trawiasta: długość (DS)1105 m,szerokość (DS) 50 m

Kierunek kręgów - w przypadku braku kierownika lotów - obowiązuje krąg zachodni

Oznaczenia pasa startowego:

  • białe ograniczniki co 200 m i białe chorągiewki co 50 m,
  • na końcach pasów startowych ograniczniki w biało-czerwone pasy

ATZ EPKE

Dla pilota

Charakterystyka przedpola: Lotnisko położone na płaskowyżu, otoczone licznymi polami uprawnymi.

Nie posiada istotnych przeszkód wysokościowych

Lotnisko

    1. Budynek administracyjno-portowy
    2. Hangar – serwis
    3. Baza paliw
    4. Niesprawne – wyłączone z eksploatacji fragmenty
    starych pasów startowych
    5. Trawiaste pole wzlotów z czynną drogą startową
    na kierunku
    a) 335°
    b) 155°
    Infrastruktura części starego lotniska (stojanki)
    – wyłączona z eksploatacji

Charakterystyka lotniska

 1. Główna droga startowa

 

Wymiary: długość: 1105 m, szerokość: 50 m

 

Oznaczenia pasa startowego:
dzienne: białe ograniczniki co 200 m oraz białe chorągiewki co 50 m,
na końcach pasów startowych chorągiewki czerwone

 

nocne: przenośne latarnie elektryczne

 Oznaczenie strefy przyziemienia:
dzień: litera T na życzenie lub w lotach szkolnych
 

noc: litera T wyłożona ze świateł białych

 Kierunek podejścia: 150° ; 330° 
 Rodzaj nawierzchni: trawa

Procedury lotów

 Loty VFR w dzień w warunkach nie gorszych niż:
    – podstawa chmur: 150 m
    – widzialność: 1,5 km
 Loty VFR w nocy w warunkach nie gorszych niż:
    – podstawa chmur: 500 m
    – widzialność: 5 km
 Kierunek kręgów:
 -wg uznania dowódcy statku powietrznego lub, jeżeli działa służba AFIS, zgodnie z poleceniem kierownika lotów
 Pola awaryjnych lądowań:
    Okoliczne pola uprawne

Zasady wyznaczania orientacji

 Utrata orientacji geograficznej w rejonie lotniska
  – przyjąć KD=90° i po wyjściu na linię jezior Mamry i Śniardwy – wznowić orientację szczegółową i wykonując lot wzdłuż drogi Giżycko – Kętrzyn powrócić na lotnisko.
 Można wykorzystać linię kolejową przyjmując KD=180°  po doleceniu do linii kolejowej, lecąc w kierunku zachodnim wznowić orientację szczegółową.
 

Przy utracie orientacji geograficznej na północ od lotniska                   
– przyjąc kurs KD=180° doleciec do lini kolejowej lub drogi          Giżycko-Kętrzyn
-wznowić orientację szczegółową, wykonac lot do lotniska i lądować

 

Przy utracie orientacji geograficznej na poludnie od lotniska:
-przyjąć kurs KD=0°, doleciec do lini kolejowej lub drogi Gizycko-Kętrzyn
-wznowić orientację szcegółową, wykonac lot do lotniska i lądować