[ 2015.01.09 ] Z wizytą u Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych !!!

Od wielu lat Aeroklub Krainy Jezior ma powody by wykazywać wdzięczność Siłom Zbrojnym a szczególnie lotnictwu wojskowemu za wspieranie wielu inicjatyw programowych AKJ na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Między innymi również w tej intencji dnia 8 stycznia 2015 r. delegacja Zarządu AKJ (Adam Dzięcioł – Dyrektor AKJ i Stanisław Tołwiński – Prezes AKJ) złożyła wizytę Panu generałowi broni, pilotowi Lechowi Majewskiemu - Dowódcy Generalnemu RSZ. Niezależnie od przekazania na ręce Pana Generała naszej i społeczeństwa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich wdzięczności za wspieranie od lat mazurskich pokazów lotniczych, złożyliśmy informację o przygotowaniach już do "Mazury AirShow 2015" ale i o nowej naszej inicjatywie imprezy poświęconej bezzałogowym statkom powietrznym.

"Mazury Drone Show 2015" (tak się będzie nazywała) organizowana po raz pierwszy w dniach 1-3 maj 2015 ma docelowo zostać wykreowana na największą w Polsce imprezę międzynarodową z DRONAMI. Zamiary nasze w sprawie organizacji MDS’15 zostały zaprezentowane w opracowaniu "Wstępne założenia programowo-organizacyjne MDS’15" publikowane w aktualnościach www.lotniskoketrzyn.pl. Tych którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tym opracowaniem, zachęcam do zajrzenia na nasza stronę internetową.

Protokolarnie rzecz przedstawiając, po powitalnych uściskach zacnej dłoni Pana Generała zaczęliśmy od przekazania dowodów naszego uznania przejawiającego się przyznaniem Panu Generałowi Certyfikatu Przyjaciela Aeroklubu Krainy Jezior & Lotniska Kętrzyn Wilamowo. Dla zilustrowania tego momentu naszej wizyty, poniżej krótki foto serwis.

Pan Generał Lech Majewski, który jest/był regularnie informowany o inicjatywach i działaniach Aeroklubu Krainy Jezior służących aktywnej promocji lotnictwa (w tym również wojskowego), nie tylko na Mazurach , uznał za zasadne wręczenie nam pomiątkowej plakiety Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z gratulacjami za dokonania. Nie ukrywam, że przyjemnie jest spotykać się z dowodami uznania a od Dowódcy Generalnego to wielki zaszczyt!!! Kilka zdjęć ilustrujących ten fakt poniżej!

Reasumując naszą wizytę u Dowódcy Generalnego RSZ, po przeprowadzonych rozmowach w niezwyle serdecznej atmosferze - z Panem Generałem Lechem Majewskim, już dziś możemy mieć wiele satysfakcji z zaistniałych możliwości wsparcia przez Siły Zbrojne nowej imprezy, poświęconej bezzałogowym statkom powietrznym pn. "Mazury Drone Show 2015" oraz największych cywilnych pokazów lotniczych pn. "Mazury AirShow 2015".

Okazane przez Pana Generała zrozumienie dla inicjatyw Aeroklubu Krainy Jezior oraz udzielane konkretne wsparcie, dodaje nam (społecznikom – wolontariuszom) nowej energii do dalszego działania. Ze swej strony Panie Generale deklarujemy taką postawę i współdziałanie z Siłami Zbrojnymi by nadal zasługiwać na uznanie Dowództwa Generalnego RSZ a w tym szczególnie bliskiego nam merytorycznie Inspektoratu Sił Powietrznych.

Stanisław Tołwiński
strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt