[ 2010.12.13 ] Turystyka lotnicza – możliwości i perspektywy.

Pod takim tytułem już za kilka dni odbędzie się w Hotelu KOCH, w Kętrzynie konferencja podnosząca problematykę nowego produktu turystyka lotnicza realizowana w ramach General Aviation. Program przygotowywanej konferencji przedstawiamy poniżej. Zainteresowani udziałem i dotychczas nie zgłoszeni na konferencję mogą zgłosić swoją gotowość na adres e-mail: wilamowo@lotniskoketrzyn.pl by uzyskać możliwość akredytacji po ustaleniu wolnych jeszcze miejsc. Jeżeli jesteście zainteresowani obecnością na naszej konferencji, zapraszamy do pilnego kontaktu z organizatorami.

Konferencja  „Turystyka Lotnicza- możliwości i perspektywy” w Kętrzynie dnia 17 grudnia
   W s t ę p n y  p r o g r a m 

I.Miejsce konferencji:Hotel KOCH w Kętrzynie ul.Szpitalna

II.Szczegółowy program

10.00 - 10.10 - otwarcie konferencji;
10.10 - 10.25 – wystąpienie Wicemarszałka Województwa Warmińsko-- Mazurskiego;
10.25 - 10.35 – Założenia projektu „Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej”;
10.35 - 10.50 - Gotowośc i oferta Warmii i Mazur dla turystyki Lotniczej;
10.50 - 11.30 - Możliwosci infrastruktury lotniczej Warmii i Mazur;
                     - omówienie istniejącej infrastruktury – wprowadzenie do prezentacji
                        lotnisk i lądowisk;
                     - Szymany – lotnisko regionalne,perpektywy;
                     - Olsztyn Dajtki – prezentacja lotniska i oferty;
                     - Elbląg – prezentacja lotniska i możliwości turysty-cznych w rejonie
                        Elblaga;
                     - Gryżliny – prezentacja lotniska i oferty okolicy;
                     - Babięta i Mrągowo – prezentacja lądowisk i oferty dla lotniczych
                        turystów;
                     - Kikity – lądowisko i możliwości przygotowanej oferty;
                     - Mazury Residence (Giżycko)–prezentacja możliwości;
                     - Kętrzyn – możliwosci lotniska i dotychczasowe doswiadczenia w
                        realizacji turystyki lotniczej;
11.30 - 11.45 - przerwa na kawę;
11.45 - 12.00 – Możliwości infrastruktury lotniczej Litwy dla turystyki General Aviation;
12.00 - 12.15 – Oferta turystyczna Litwy – dedykowana turystyce lotniczej General
                        Aviation;
12.15 - 12.30 – prezentacja „Rajdu po lotniskach Warmii i Mazur”;
12.30 - 12.45 – prezentacja „Rajdu po lotniskach Litwy”;
12.45 - 13.00 – Efekty medialne realizacji projektu „Inauguracja Transgranicznej
                        Turystyki Lotniczej;
13.00 - 13.15 – przerwa na kawę;
13.15 - 13.30 – Mała turystyka lotnicza – pojęcia i praktyczne wskazówki jej
                        inicjowania,organizowania oraz promowania nowego produktu
                        turystycznego;
13.30 - 14.15 – wystąpienia uczestników konferencji , dyskusja oraz odpowiedzi na
                        pytania dziennikarzy;
14.14 - 14.30 – podsumowanie konferencji;
14.30 - 15.00 – lunch;
15.00 - 16.00 – konsultacje robocze dla zainteresowanych uczestników.

III.Przewidywany udział w konferencji przedstawicieli:

1.Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego;
2.Parnerów projektu z Litwy;
3.Samorządów z powiatów,miast i gmin Warmii i Mazur;
4.Biur turystyki i hoteli ;
5.Zarządzajacych lotniskami;
6.Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland;
7.Polskiej Organizacji Turystyki;
8.Prasy ,radia,portali internetowych  i TV


strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt