(15.05.2023 r.) XIII Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur, 9-11.06.2023 r.

Po drobnej przerwie wracamy  do organizacji (już trzynastej ) imprezy lotniczej pn. Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur, na którą już są pierwsze zgłoszenia. Jak zawsze termin Rajdu jest w okresie Bożego Ciała .
W tym roku będzie to w dniach 8-11.06.2023 r.

 

W  długi weekend rozpoczynający się Świętem Bożego Ciała, Mazury stają się miejscem najczęściej odwiedzanym przez turystów, również lotniczych. W tym czasie Aeroklub Krainy Jezior tradycyjnie już zaprasza na lotniczą przygodę i atrakcyjnie spędzony weekend podczas spotkań świetnych pilotów w pięknej Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na wielu lotniskach regionu i w czasie licznych wieczornych akcentów towarzyskich.

Cel  XIII Międzynarodowego Rajdu po lotniska Warmii i Mazur

 

 1. Pokazanie wielu atrakcyjnych miejsc w turystyce lotniczej z wykorzystaniem lotnisk i lądowisk istniejących na Warmii i Mazurach.

 

 1. Zorganizowanie atrakcyjnego poznawczo i turystycznie weekendu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich turystom – lotnikom.

 

 1. Stworzenie formy sympatycznej rywalizacji w konkurencji na celność lądowania na planowanych lotniskach – lądowiskach;

 

 1. Integracja załóg samolotów uczestniczących w Rajdzie, w ramach odrębnego programu propozycji towarzyszących.

 

 1. Szersza promocja turystyki lotniczej oraz interesujących możliwości poznania atrakcji turystycznych Warmii i Mazur.

 

 1. Promocja wieloletniej akcji pn. „Lotnicze Mazury” ale w szczególności sprawienia radości z lotniczo – turystycznego pobytu na Warmii i Mazurach uczestniczącym załogom

 

Miejsce – przewidywana trasa Rajdu

 

 1. Główną bazę Rajdu będzie lotnisko Kętrzyn Wilamowo

 

 1. Planowane odwiedzenie lotnisk (lądowisk): Gryźliny, Giże, Kikity, Olsztyn i Zawiszyn k/Gołdapi

 

Warunki uczestnictwa w Rajdzie

 

 1. Zakwalifikowanie do Rajdu nastąpi na podstawie przesłanego zgłoszenia samolotu – załogi;

 

 1. Samolot i pilot spełniają wszystkie kryteria „Prawa Lotniczego” i rozporządzeń Prezesa ULC ;

 

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie zabezpieczają załogi własnymi środkami lub przez zlecenie dla Biura Organizacyjnego Rajdu;

 

 1. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 50.00 zł od osoby w załodze zgłoszonego samolotu na konto Aeroklubu Krainy Jezior w Banku;

 

 1. Samoloty uczestniczące w Rajdzie są zwolnione z opłat za operacje lądowań i startów oraz parking na płycie lotniska. Będzie możliwość hangarowania samolotów z rabatem 50 % ustalonej ceny.

 

 1. Uczestnictwo w Rajdzie będzie zaliczone (dla wystawienia certyfikatu Rajdu) dla załogi która dokona wpłaty wpisowego i zrealizuje przynajmniej program wybranych 2 dni;

 

 1. Gotowość do aktywnego włączenia się w „życie” i atmosferę towarzyską Rajdu, a instrumenty muzyczne i umiejętność grania zostaną docenione.

 

Kierownictwo Rajdu

 

Komandor – instr. pilot  Jerzy Kwieciński; zabezpieczenie organizacyjne – Stanisław Tołwiński & Anna Piórkowska; (biuro@lotniskoketrzyn.pl,89 752-45-21 lub 503 172 816)

 

Możliwości zakwaterowania

 

1.Zakwaterowanie może być zarezerwowane przez sekretariat rajdu, jeżeli będzie takie życzenie zgłaszanych załóg lub indywidualnie przez załogi.

 

 1. Do wyboru załóg istnieją następujące możliwości zakwaterowania:

 

a/. pole namiotowe na lotnisku – bez opłat;

b/. w pawilonie (internacie) na lotnisku z własnym śpiworem – 25,- zł/nocleg;

c/. w „Majątku Wajsznory” – przy lotnisku (w pokojach 2-osobowych ze

       śniadaniem) – 100 zł/osoba – ilość miejsc niestety ograniczona;

d/. Hotel w Św. Lipce (dowieziemy) – pokój dwuosobowy 250 zł.+ 90 zł za

       śniadanie dla 2 osób;

e/. na partnerskim lądowisku w Kikitach – 180 zł/osoba , ze śniadaniem;

f/.  w internacie (BUOWLNKI) ,w pokojach dwuosobowych 50 zł/osoba + 20 zł

       śniadanie  – już raz kwaterowaliśmy załogi i były pozytywne opinie.

 

Zapraszamy na Mazury już nawet od popołudnia w środę 7 czerwca. Wtedy dla tych załóg, pierwsze dwa dni (środa i czwartek) są nieoficjalne i wiążą się z przylotem ekip i ich zakwaterowaniem (dla tych załóg gwarantowane miejsca w Majątku Wajsznory) oraz realizacją indywidualnego programu.

 

Natomiast od piątku rozpoczyna się oficjalny program Rajdu, który potrwa aż do niedzieli. Szczegóły tego programu będą przekazywane zgłoszonym załogom na adresy mailowe oraz obszernie omówione na briefingu inaugurującym Rajd.

 

Uwagi końcowe organizatorów Rajdu

 

Mamy przekonanie, na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń , że …Rajd po lotniskach Warmii i Mazur dzięki wspaniałym załogom uczestniczącym we wspólnym – lotniczym poznawaniu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest istotnym wydarzeniem w środowisku pilotów odwiedzających Kętrzyn Wilamowo. Dla nas w Aeroklubie Krainy Jezior to wielka frajda obcować przez kilka dni z wspaniałymi pilotami w atmosferze koleżeńskiej i nie pozbawionej humoru. Jednym z elementów Rajdu  będzie możliwość  sprawdzenia się w rywalizacji lądowania na celność. 

 

Tradycyjnie, jak co roku organizatorzy rajdu na indywidualne zlecenia zabezpieczą  paliwo (Pb95). Załogi potrzebujące fakturę VAT – proszone są o wcześniejsze zgłoszenie i podanie danych do faktury.

 

Mając wysoką ocenę dotychczasowych załóg – uczestników Rajdów , z niecierpliwością oczekujemy zgłoszeń a następnie przybycia załóg rajdowych , chętnych  poznawania lotnisk oraz oferty turystycznej Warmii i Mazur.

 

Chętni spędzenia kilku lotniczych dni na Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, mogą dokonać zgłoszenia na Rajd pisząc do Anna Piórkowska biuro@lotniskoketrzyn.pl   oraz DW wajsznory@lotniskoketrzyn.pll

 

Do zobaczenia na Mazurach! Do zobaczenia na lotnisku Kętrzyn Wilamowo!

 

Stanisław Tołwiński

         Prezes AKJ

        501 258 134