You are currently viewing <strong>CERTYFIKOWANY GABINET BADAŃ LOTNICZYCH … NA LOTNISKU</strong>

CERTYFIKOWANY GABINET BADAŃ LOTNICZYCH … NA LOTNISKU

W sobotę 27 kwietnia od samego ranka (8.00) do godzin wczesno-wieczornych (19.30), na lotnisku Kętrzyn (EPKE) Wilamowo wyjątkowa frekwencja pilotów którym kończył się okres ważności badań lotniczo-lekarskich. Dało się również zauważyć znaczne ożywienie w eterze spowodowane  zwiększonym przylotem  samolotów i  wyjątkowy  ruch na lotniskowym parkingu samochodów.

To efekt funkcjonowania tego dnia certyfikowanego orzecznika  lekarza Tomasza Fijołka – wykonującego lotnicze badania lekarskie. Pan  Tomasz Fijołek , od lat współpracujący z Aeroklubem Krainy Jezior z  certyfikował  gabinet badań lotniczych w użyczonym  na lotnisku pokoju. Jest to jedyny w Polsce gabinet badań lotniczo – lekarskich na lotnisku i stwarza  wyjątkową możliwość dla osób ciągle aktywnych lotniczo.

Badania są realizowane wyłącznie w dni  uzgodnione z zarządzającym lotniskiem , na  które  Pan Tomasz Fijołek  przyjeżdża z Warszawy . W tych dniach aktywności gabinetu lekarskiego na lotnisku Wilamowo dokonywane są badania  lotnicze   pilotom  „prawie wysiadającym wprost z samolotu”.

Taka jedyna w Polsce możliwość oficjalnych – certyfikowanych badań  lotniczo-lekarskich wprost na lotnisku, znajduje coraz większą akceptację osób aktywnie  pilotujących samoloty. Jak można zauważyć ta   oryginalna możliwość łączy przyjemność przelotu na Mazury , na historyczne  lotnisko  „Wilczego Szańca” z pragmatyczną potrzebą  posiadania świadectwa zdrowia dopuszczającego do pilotowania samolotów. 

Prozaicznym potwierdzeniem jest  statystyczny fakt , 26 osób zostało zbadanych w pierwszym wiosennym terminie -27.04.2024.

Wobec wielu telefonów do Aeroklubu Krainy Jezior   z pytaniami  kiedy następne  terminy planowanych badań lotniczo-lekarskich, informujemy , że Pan Tomasz Fijołek – znakomity  lekarz orzecznik będzie oczekiwał w swoim gabinecie na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, kolejnych chętnych w dniach 18 maja i 22 czerwca 2024

Życzliwa rada dla potrzebujących badań. By nie było potrzeby kilkugodzinnego czekania na kontakt z lekarzem orzecznikiem , należy w kontakcie  z naszą  Dyrektor AKJ – Panią Anią Piórkowską – tel. 503 172 816 e-mail: biuro@lotniskoketrzyn.pl , uzgodnić kolejność  i przewidywaną godzinę  badań –  t.zw. popularnie „numerek” do Pana doktora.

Po doświadczeniach z ostatnich badań zapowiadamy, że osoby wcześniej nie zgłoszone  na listę , nie mające ustalonego „numerka”  będą  przyjmowane dopiero po wszystkich wcześniej zgłoszonych.

Pilotów planujących przylot samolotem informujemy , że po korekcie dokumentacji rejestracyjnej  na lotnisku Kętrzyn (EPKE) w użyciu są 2 drogi startowe: DS. 1 – 34/16  (1 100 m)  i DS. 2 – 26/08 (520 m) a kontakt radiowy na   częstotliwości  119,580 MHz.

A więc zapraszamy!

Zarząd AKJ

Dodaj komentarz