You are currently viewing <strong>Po czternastej rocznicy katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem – Lotnisko Kętrzyn Wilamowo</strong>

Po czternastej rocznicy katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem – Lotnisko Kętrzyn Wilamowo

W kwietniową słoneczną środę, porankiem 10 kwietnia 2024 – na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, o godzinie 8:20 pełna gotowość przygotowania do Apelu Pamięci … poświęconego ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem , w 14-stą rocznicę katastrofy.

Jak co roku, uroczystość odbyła się przy pierwszym (po katastrofie) obelisku i jedynym do dziś na lotnisku, który powstał w Polsce by uczcić pamięć tego dramatycznego wydarzenia i ofiar katastrofy.

Na uroczystości przybyły licznie zaproszone delegacje w tym:

  • Pan Wojewoda Radosław  Król  , który reprezentował  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, RP  Prezesa Rady Ministrów oraz Warmińsko -Mazurski Urząd Wojewódzki;
  • Pani Senator Jolanta Piotrowską, która reprezentowała Panią  Małgorzatę Kidawę-Błońską –  Marszałek Senatu RP ;
  • Pan Zbigniew Szczypiński – Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski;
  • Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowała Pani Małgorzata Gołębiowska -Matusiak – Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego;
  • Stan duchownych reprezentowali : Ks. Arcybiskup Józef Górzyński – Metropolita Warmiński i Ks. Paweł Hause – Biskup  Ewangelickiej Diecezji Mazurskiej  wraz z wieloma lokalnymi proboszczami;
  • Dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i Inspektora Sił Powietrznych reprezentował ppłk Tomasz Sędzikowski;

oraz  przedstawiciele z regionalnych formacji wojskowych , Straży Granicznej, samorządów, Policji i Straży Pożarnej, organizacji pozarządowych, instytucji oświatowych oraz kapłani różnych wyznań.

Ceremonia rozpoczęła się podniesieniem flagi państwowej przy akompaniamencie hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry Wojsk Lądowych z Giżycka.

O godzinie 8:41 – na minutę rozległ się donośny dźwięk syreny strażackiej. W tym momencie każdy z zaproszonych gości mógł na chwilę w skupieniu pomyśleć o tych, którzy zginęli w katastrofie.

Tym symbolicznym akcentem (w godzinie katastrofy) został oddany hołd pasażerom prezydenckiego samolotu, lecącego do Katynia, na obchody 70 rocznicy pomordowanym przez NKWD oficerów Wojska Polskiego.

Po ucichnięciu przejmujących syren nawiązano do tragicznych wydarzeń z przed 14 lat  odczytano listę ofiar i w krótkim zagajeniu wspomniano co się wydarzyło!

„Lecieli by uczcić ofiary mordu w Katyniu, a swoją tragiczną śmiercią rankiem dnia 10 kwietnia 2010r. nadali nowy światowy wymiar zagładzie Polskich Oficerów w 1940r. Stając wczesnym rankiem przy symbolicznym obelisku na lotnisku Wilamowo , już w Trzynastą rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem , dajemy dowód pamięci o dostojnych pasażerach i załodze samolotu TU 154 , bo mamy tą pamięć w naszych sercach i gorących umysłach.

Panie Prezydencie Kaczyński! Panie Prezydencie Kaczorowski! Wspominając Waszą ofiarę na narodowym ołtarzu nie pozwolimy szczególnie młodemu pokoleniu zapomnieć o tej trudnej do zaakceptowania narodowej tragedii, o ofiarach katastrofy, o potrzebie szacunku człowieka dla innego partnera i jego dokonań.

Spoczywajcie w spokoju !”

Kontynuacją tej wyjątkowej chwili był również okolicznościowy tekst Apelu Oręża Polskiego zakończony oddaniem salwy przez Kompanię Honorową 15.GBZ.

Religijnym akcentem uroczystości była modlitwa Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego  i Biskupa Pawła Hause, za duszę ofiar tej wstrząsającej i ciągle poruszającej polskie społeczeństwo katastrofy.

Po modlitwie ekumenicznej za ofiary zabrali głos ::

– Pan Wojewoda  Warmińsko-Mazurski Radosław Król

–  Pani Senator RP  Jolanta Piotrowska

–  Pani Małgorzata Gołębiowska-Matusiak odczytała okolicznościowy list Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego  Pana Marcina Kuchcińskiego.

Symbolem końcowym uroczystości było złożenie kwiatów pod obeliskiem pamięci ofiar …. Jako pierwsze zostały złożone imponujące wieńce w imieniu Prezydenta RP, Marszałek Sejmu , Premiera , Marszałek Senatu , Marszałka Warmii i Mazur oraz następnie liczne inne  delegacje służb mundurowych, samorządów i społeczeństwa. Delegacja AKJ składająca kwiaty ustawiła również symboliczne znicze – 3 białe i 3 czerwone , nawiązujące do barw narodowych a delegacja duchownych z Arcybiskupem Józefem Górzyńskim zamknęła procedurę składania kwiatów ustawieniem czerwonych zniczy.

Uroczystość zakończyła się podziękowaniem Stanisława Tołwińskiego (Prezesa AKJ-inicjatora organizowanej uroczystości) dla wszystkich obecnych na tych wyjątkowych obchodach i życzeniami bezpiecznego powrotu do domów.

Zarząd AKJ

Dodaj komentarz